עו"ד נועם קוריס – על מסננת התביעות הייצוגיות החדשה

לאחרונה פורסמו ברשומות התקנות החדשות בעניין חיוב תובעים ייצוגיים בתשלום אגרות בית משפט, גם בהליכי תביעה ייצוגית. התקנות הנקראות תקנות אגרות בתובענות ייצוגיות מותקנות מכח סעיף 44 בחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו – 2006

נועם קוריס
נועם קוריס

לפי דבר ההסבר לתקנות החדשות עולה, כי להתקנתן של אגרות תובענות ייצוגיות שתי תכליות מרכזיות. הראשונה היא כיסוי חלק מעלויות ההליך המשפטי אותו יוזם בעל הדין. תובענה ייצוגית היא הליך מורכב וארוך, אשר דורש, ככלל, משאבים שיפוטיים רבים. בהתאם, אין מקום להחרגת הליכי התובענות הייצוגיות מתשלום אגרה, בדומה לשאר ההליכים המתנהלים בבתי המשפט. התכלית השנייה היא הפחתת תובענות סרק וצמצום שיעורן ביחס לכלל התובענות הייצוגיות המוגשות לבתי המשפט. לא ניתן לקבוע מה שיעורן של תובענות הסרק המוגשות כיום, אולם ניתן ללמוד על קיומן ממספר הסדרי ההסתלקות הרבים, בהם לעיתים נטען במפורש כי בקשת ההסתלקות נובעת מהיעדר עילת תביעה. כפי שעולה ממחקר אמפירי שביצעה מחלקת המחקר של הרשות השופטת, הסתלקות התובע לפני אישור התובענה כייצוגית היא סיבת סגירת התיקים השכיחה ביותר. הגשתן של תובענות סרק יוצרת הרתעה עודפת בקרב נתבעים, מחייבת אותם בהוצאות כספיות לצורך ניהול ההליכים, ומבזבזת כספי ציבור בניהול הליכים משפטיים שלא לצורך בבתי המשפט. מטרת החוק היא לעודד הגשת תובענות ייצוגיות ראויות ומבוססות עילה, תוך צמצום תובענות הסרק המוגשות לבית המשפט, אשר אין בהן כדי לקדם את תכלית החוק.

לא מעט דברי ביקורת נשמעו בעד ונגד החלת התקנות החדשות, כאשר מצד אחד קמו הארגונים הצרכניים בזעקה גדולה וטענו שהחלת חובת תשלום האגרות תביעות ייצוגיות יקצצו את ידי הצרכנים המבקשים לנהל תביעות ייצוגיות ולתקן בכך עוולות צרכניות כלפי הציבור כולו ומהצד השני נשמעו דברי נציגי החברות והעסקים שטענו שרק באמצעות מסננת זו (ומוטב אף משוכה גבוהה יותר), ייפסק המנהג שנוצר בישראל- להגיש תביעות ייצוגיות במיליוני ואף מיליארדי שקלים, לחייב את החברות להוציא סכומים ניכרים בגין שכר טרחת הגנתם ולבסוף התוצאה היא- שעלויות ניהול הליכי הסרק העצומים מושתים בסופו של יום, בחזרה אל כתפי הצרכנים.

עו”ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות’ עורכי דין עוסק במשפט מסחרי ובדיני אינטרנט מאז שנת 2004.

השארת תגובה