עו"ד נועם קוריס – על משמורת משותפת ופסיקה תקדימת על חלוקה במזונות

נועם קוריס
נועם קוריס

משרד נועם קוריס ושות’ עורכי דין עוסק במשפט מסחרי ובדיני אינטרנט מאז שנת 2004. עו”ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן. עו"ד נועם קוריס כותב בקו עיתונות

הבוקר התפרסם פסק דינו של בית המשפט העליון בבע"ם 15/9 פלוני נ' פלונית. פסק הדין הנפרש על פני 119 עמודים סוקר בצורה מפורטת את עניין המזונות ודרך חלוקתם במקרים בהם לאחר היפרדות ההורים מוחזקים הילדים במשמורת משותפת על ידי שני ההורים, כך ששהות הילדים אצל ההורים נעשית בצורה שווה מבחינת זמני השהות.

בפסק הדין המקיף, שניתן בהחלטה פה אחד על ידי שבעת שופטי בית המשפט העליון, שאל את עצמו בית המשפט העליון כיצד צריך להתחלק נטל מזונות הילדים בין הורים יהודים המקיימים משמורת פיזית משותפת על ילדיהם, המתבטאת בחלוקה שוויונית של זמני שהיית הילדים אצל כל אחד מהם?

בית המשפט העליון הפריד בין ענייני מזונות קטינים שגילם עדיין לא הגיע לגיל 6 ועסק בעיקר בקטינים שמעל לגיל 6, אז בהתאם לדין התורה המדובר הוא במזונות מדיני צדקה.

בית המשפט קבע, שמששוכנע כי יש בנמצא פרשנות חלופית אפשרית לדין העברי החולש על הסוגיה, הרי שיש לקבוע כי שני ההורים חבים באופן שווה במזונות ילדיהם בגילאי 6-15 ,תוך שחלוקת החיוב ביניהם תיקבע על פי יכולותיהם הכלכליות היחסיות מכלל המקורות, לרבות הכנסה משכר עבודה. כתוצאה מכך, אפשרי כי במקרים של משמורת פיזית משותפת יופחת חיובו של האב בהשוואה למקובל כיום. אם ההורים שקולים מבחינה כלכלית, אפשרי גם שכל הורה יישא במזונותיו.

ההחלטה של בית המשפט העליון הנה מתבקשת מחד ומעט מהפכנית מאידך, שכן לראשונה נמצאה הנוסחה לפיה מחד דן בית המשפט האזרחי בסוגיה באמצעות דין התורה ומאידך נמצא פתרון לפיו כאשר אין הצדקה שהגבר ישלם את המזונות של ילדיו הקטינים במלואם בעצמו (למשל כאשר האישה מרוויחה יותר מהגבר וכן

הילדים נמצאים אצל שניה בצורה שווה), ישאו הצדדים בחלקים שווים במזונות הילדים, ובמקרים מסויימים בהם האישה כאמור מרוויחה יותר מהגבר, אף יוטלו חבויות המזונות לילדים יותר על כתפי האישה.

עו”ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות’ עורכי דין עוסק במשפט מסחרי ובדיני אינטרנט מאז שנת 2004.

עו”ד נועם קוריס הצטרפו אלינו בפייסבוק

עקבו אחרינו בבלוגר עו”ד נועם קוריס ושות’

השארת תגובה