מנכ"ל עיריית אלעד החדש הרב זאב קשש בביקור מקיף במוסדות ויז'ניץ בעיר

מנכ"ל עיריית אלעד הטרי זאב קשש סייר במוסדות ויזיניץ בעיר.

מנכל העירייה החדש זאב קשש בביקור במוסדות ויזניץ אלעד (4)
מנכל העירייה החדש זאב קשש בביקור במוסדות ויזניץ אלעד (4)
>> בעל עסק? לחץ כאן לבניית אתר אינטרנט בחינם!

בתקופה האחרונה אישרה מועצת העיר אלעד את הצעתו והמלצתו של ראש העיר הרב ישראל פרוש לאשר את מינויו של זאב קשש כמנכ"ל העירייה שיעמוד לימינו ולעזרתו של ראש העיר בהצעדת העיר קדימה ובהובלת שיפור מתמיד בכל המחלקות והאגפים.

בשלב הראשון הקדיש רבות המנכ"ל קשש, כדי ללמוד את המחלקות השונות בעירייה כשהוא מזמן לפגישות היכרות את מנהלי המחלקות, ובמקביל החל לסייר במוסדות התורה והחינוך על מנת להכיר מקרוב את הנעשה בשטח.

ביקור ראשוני ומיוחד ערך מנכ"ל העירייה ברשת מוסדות התורה והחינוך ויז'ניץ באלעד בקריות החינוך לבנים ולבנות בהם מתחנכים כאלפיים תלמידים ותלמידות בליע"ה. את פני האורח קיבלו מנכ"ל המוסדות הרב חיים מאיר כץ וחברי הנהלת המוסדות הרב בערל אשר, הרב יחזקאל מילר והרב בנימין פרידמן ומנהל הלשכה לפניות הציבור יואל דסקל.

במהלך הביקור סייר קשש בתלמוד תורה בלוויית המנהל הרב יצחק רוט, נכנס למספר כתות לימוד והתרשם מפעילות 'מרכז העשרה' כשהוא מקבל סקירה ממנהל המרכז הרב אברהם ויטמן על אופן קידומם של התלמידים בצורה מקצועית ובשיטת בקרה חדשנית הקוצרת הצלחות רבות. כן ביקר בסמינר ובבית הספר לבנות בהם עמד על הצפיפות הקיימת והגידול המבורך, כשמספר רב של כתות שוכנות עדיין במבנים יבילים ושמע על תוכניות הבינוי, כן התקבל בשערי ישיבת ויזניץ ע"י ראש הישיבה הרה"ג ישראל מנחם מענדיל ברכר ומזכיר הישיבה הר"ר אהרן שטרן.

בסיום הסיור נערכה ישיבת סיכום במהלכה לובנו הנושאים שעל הפרק להמשך תנופת הבינוי והפיתוח. כשהמנכ"ל הרב כץ וחברי ההנהלה מציינים את שיתוף הפעולה המבורך וההדוק עם ראש העיר הרב ישראל פרוש העושה רבות ונצורות למען פיתוחם של כלל מוסדות התורה והחינוך בעיר בתוך כל פעליו לקידום העיר אלעד ותושביה.

המנכ"ל זאב קשש הביע את הערכתו לרב כץ מנכ"ל המוסדות וחבר הנהלת העיר כשהוא מציין, ששמע עד כה על שמה הטוב של מוסדות ויז'ניץ ועל פעילותו האישית והציבורית, אך אין דומה שמיעה לראיה וכעת זכה להיחשף לתמונה מרהיבה וכוללת של עשיה רצופה בכל המישורים, וסיים שיהא לו לזכות להיות שותף בהמשך תנופת הפיתוח וההקמה של המוסדות המסועפים בתחומי התורה החינוך והחסד.

השארת תגובה