מראות חייו • ראב"ד אנטוורפן הגר"א שטרנבוך זצ"ל

צילומיו של אהרון ברוך ליבוביץ

עדשתו של בעריש פילמר

ארכיון צאנז והצלם משה גולדשטיין

השארת תגובה