ארה"ב באזהרת מסע: "להימנע מלהסתובב בעיר העתיקה ומזרח ירושלים"