פתיחת המרכולים בשבת: בג"צ קבע דיון נוסף בנושא המורכב

אחרי החלטת בג"צ לבטל את הוטו, אותו הטיל משרד הפנים על חוק העזר העירוני של עיריית תל אביב, המתיר פתיחת מרכולים בשבת, דיון נוסף יתקיים בקרוב

השופט אליקים רובינשטיין
השופט אליקים רובינשטיין
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

אחרי פסיקת הבג"צ מלפני כשלושה חודשים בנושא פתיחת המרכולים בשבת בעיר תל אביב, בה הורה לבטל את הוטו אותו הטיל משרד הפנים על חוק העזר העירוני של עיריית תל אביב, המאפשר פתיחת מרכולים בשבת בעיר, קבע המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, השופט אליקים רובינשטיין, דיון נוסף בבג"צ.

בפסיקה ההיא, קבע בית המשפט כי משרד הפנים לא נימק את הסיבה להטלת הוטו על פתיחת המרכולים, ולכן כעבור תקופה ארוכה החליט בית המשפט לבטל אותו. אלא שאז חשף שר הפנים – אריה דרעי, כי כבר המשרד שבראשותו הכין נימוק ל-וטו אך לא הספיק לשלוח לבג"צ, טרם התקבלה ההחלטה.

השופט רובינשטיין, כתב בנימוקיו להחלטה על דיון נוסף בנושא כי "לבקשה צורף מכתב שר הפנים לראש העיר תל-אביב מ-9.4.17, שפסל את חוק העזר. יצוין כאן, כי המדינה הבהירה כי היועץ המשפטי לממשלה קיבל רק ב-19.4.17 העתק לא חתום של החלטת שר הפנים, אף שזו נחתמה כבר ב-9.4.17; פסק הדין ניתן ב-19.4.17".

כמו כן כותב רובינשטיין כי "לא דבק כל דופי כמובן בדרך שנקט בית המשפט, אשר הכריע לאחר שכלו כל הקצים ותמו כל המועדים, אך עדיין סוגיית המהות במקומה. נוצרה הלכה למעשה, כאמור. כזאת, כיון שפסק הדין מעצב לכאורה במהות אמות מידה כלליות לעניין פתיחת עסקים בשבת, במקום שלא היו כדבעי אמות מידה כאלה ועל כן עשוי להוות דגם לישובים אחרים, בנושא רגיש שקשה לחלוק על חשיבותו. גם אם יש להסתייג במובהק מטיפול הרשות, סוגיית אופיה של השבת בישראל חשובה מעניין זה, כדי להצדיק עיון נוסף בה תוך שנפרסות כל העמדות והדברים נאמרים, כמובן, בלא שאביע דעה על התוצאה בדיון הנוסף. טעם עיקרי בהקשר זה הוא איפה נושא פתיחתם של עסקים בשבת וכאמור, איני נוטע כמובן כל מסמרות ולא אסיג גבולו של ההרכב בדיון הנוסף. תהא התוצאה אשר תהא, ראויה השבת, שעל מעמדה בעולמה של יהדות אין צורך להכביר מלים, שעניינה יידון וילובן כשכלל העמדות לפני בית המשפט, בוודאי נוכח השלכות הרוחב, פינה ויתד לאחרים. ועוד, גם בעלי מכולת קטנים, אל מול המרכולים ואפשרויות כוח האדם שלהם, מצויים בכל יישוב. הדיון הנוסף ניתן בזה ואיני רואה מקום בשלב זה לקבוע, כי יחול רק על חלק אחד מפסק הדין נשוא הבקשה כהצעת היועץ המשפטי, בכל הכבוד. הדיון הנוסף יחול על פסק הדין כולו, וההרכב יכריע כמובן כטוב בעיניו".

שר הפנים אריה דרעי אמר כי מברך על החלטת בג״צ לקיים דיון חוזר בסוגיית פתיחת המרכולים בשבת בתל אביב: ״אני שמח שבית המשפט העליון נעתר לבקשתי והורה לקיום דיון חוזר בסוגיה זו. מדובר בהחלטה משמעותית של בג״צ בסוגיה חשובה זו וביחסי דת ומדינה.

כפי שטענתי לאורך כל הדרך, החלטה בנושא כה מהותי מבחינה יהודית וסוציאלית, שיש לה השפעה רחבת היקף על אלפי אזרחים ביום המנוחה, חייבת להתקבל בהרכב מורחב, תוך שמיעת כלל הנימוקים.

אני משוכנע כי בדיון החוזר בבג״צ, לאחר שקיבלתי היתר להציג את עמדתי בנפרד, אציג את הנימוקים הנרחבים כפי שגובשו על ידי צוות משרדי. אני מקווה לשכנע את השופטים כי הדבר הנכון הוא להותיר את הסטטוס קוו על כנו ולא לפגוע בקדושת השבת ובחוק שעות עבודה ומנוחה״.

השארת תגובה