חייבו אתכם על "הקפאת המנוי"? הצטרפו לתביעה ייצוגית

נתנאל אינדורסקי
נתנאל אינדורסקי
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

פלאפון חייבו אתכם על תשלום עבור "הקפאת המנוי"? הצטרפו לתביעה ייצוגית. מירב ומנחם מנויים של חברת פלאפון, ביקשו להקפיא את המנוי לתקופה של 3 חודשים. פלאפון לא סירבה לבקשתם, אך גבתה מהם תשלום חד פעמי בסך 30.90 ₪.

מירב ומנחם פנו לביהמ"ש וטענו כי התנהלות פלאפון היא בניגוד לאמור ולקבוע ברישיון שקבלה ממשרד התקשורת. לטענתם, הרישיון שקבלה פלאפון, ממצה את כל השירותים שמותר לגבות עבורם תשלום. הקפאת המנוי, אינה אחד מהם. לטענתם, הקפאת מנוי היא חלק בלתי נפרד משרותי רט"ן (מערכת רדיו טלפון ניידת) וממילא זה שירות שלא הותר לגבות עבורו תשלום כלשהו.

לשיטתם, ניתן להוכיח כי הקפאת מנוי היא חלק בלתי נפרד משרותי רט"ן מעצם העובדה שברישיונות חברות מתחרות, השרות מוזכר ואף הותר להם לגבות עבורו תשלום.

פלאפון טענה לעומתם, כי "ניתוק זמני" אינו חלק משירותי רט"ן וממילא אין בעובדה ששירות זה אינו מוזכר ברישיון חברת פלאפון, כדי לאסור עליה לגבות עבורו תשלום. גם ההיתר של חברות סלקום ואורנג' לגבות תשלום על שירות ניתוק זמני, אינו מוכיח דבר לחובת פלאפון. נהפוך הוא, יש בו כדי להוכיח שמותר לחברה לגבות תשלום עבור שירות זה. שהרי, לא יעלה על הדעת שיפלו את חברת פלאפון לעומת החברות האחרות.

בית המשפט קבע כי שירות הקפאת המנוי הוא חלק בלתי נפרד משירותי רט"ן ועל כרחך אתה אומר שלפלאפון מותר לגבות תשלום רק עבור מה שנזכר במפורש ברישיון. כפועל יוצא מכך, גביית התשלומים של פלאפון הייתה בניגוד לחוק וללא היתר שבדין ויש לאפשר תביעה ייצוגית כנגדה.

בגלל מסקנה זו ואם אתם חלק מ'נפגעי פלאפון', אתם חלק מהתביעה הייצוגית כנגדה, וכדאי לעקוב אחרי תוצאותיה. דרך אגב, לטובת מנחם ומירב, נפסקו 30 אלף ₪ הוצאות משפט לשלב זה.

השארת תגובה