ועדת הכספים אישרה העברת עודפי תקציב מ- 2016 ל- 2017 בסך של כמיליארד שקלים

נוכח מחאת חברי הוועדה על היעדר פירוט מספיק, עוכבה העברה תקציבית חדשה למשרד החקלאות. הח"כים מבקשים להפריד את החטיבה להתיישבות מההעברה הכללית למשרד

ישיבת ועדת הכספים
ישיבת ועדת הכספים
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

ועדת הכספים אישרה הבוקר העברת 1.06 מיליארד ₪ עודפי תקציב מחויבים במשרדי הממשלה ובמוסדות השלטון מ- 2016 ל- 2017. מדובר בעודפים בגין פעולות שכבר נעשו או בגין חוזים שכבר נחתמו והתשלום בגינם מתבצע בהתאם להתקדמות בפועל שלעיתים נמשכת מעבר לשנת תקציב אחת.

עיקר העודפים שהעברתם אושרה היום, כוללים 977.3 מיליון ₪ עודפים בסעיף הביטחון, כספים שמקורם מכספיי הסיוע האמריקאי, עודפים בתקציב משרדי המדע, התרבות והספורט, בית הנשיא, המטה לביטחון לאומי ועוד.

חברי הכנסת עיכבו העברה תקציבית רגילה (חדשה) למשרד החקלאות שהונחה על שולחן הוועדה, לאחר שטענו כי הפורמט שבו הגיעה הבקשה התקציבית אינו עונה על דרישות 'נוהל ההעברות התקציביות' שנקבע בוועדה ומכיוון שהיא חסרה את הפירוט הנדרש. כמו-כן, עיכבה הוועדה העברה של 982.5 מיליון ₪ לרשות מקרקעי ישראל למימון חטיבת השמירה, פיקוח מניעת פלישות לקרקע, אכיפה וטיפול משפטי בעקבות סילוק פולשים, מניעת שימושים אסורים במקרקעי ישראל וצמצום תופעת ההשתלטות הבלתי חוקית על אדמות מדינה. בנוסף מימון הוצאות הפיתוח בפרויקטים המשווקים ע"י הרשות ועוד. גם במקרה של ההעברה הזו, טענו חברי הכנסת כי חסר מידע מהותי על-מנת לאשר את ההעברה וזאת במיוחד נוכח היקפי התקציבים בעצומים של הרשות.

להלן פירוט העודפים התקציביים במשרדי וביחידות הממשלה שכן אושרו במהלך הדיון היום
1.6 מיליון ₪ בתקציב בית הנשיא – העודפים נוצרו בגין התקשרויות לאספקת שירותי ניהול וביצוע בתחומי ניקיון, אחזקה, גינון ואירוח בבית הנשיא, התקשרויות בתחומי תפעול, הסכם שירות למערכת ביטחון ובקרת המבנה, אבטחת נשיא המדינה בחו"ל, פרויקטים של בינוי ושיפוץ.

2.4 מיליון ₪ במטרה לביטחון לאומי – בגין התחייבויות בתקציב השוטף של המל"ל שטרם חויבו במלואן בתחומי חומרת מחשוב, רישיונות תוכנה, ציוד תקשורת, הוצאות תפעול ועוד.

1.63 מיליון ₪ בתקציב בחירות ומימון מפלגות – חלק מתקציב ועדת הבחירות המרכזית שבשנים שאינן שנת בחירות הוועדה נערכת באמצעות הקמת תשתית לקיום הבחירות הבאות, דבר שמתחיל מיד לאחר מערכת בחירות ונמשך עד למערכת הבחירות הבאה.

977.3 מיליון ₪ בתקציב הסיוע האמריקאי – בתקציב הביטחון – תקציב הסיוע השנתי עומד על 3.1 מיליארד ₪ בשנה ובמסגרתו מתקיים רכש ואחזקה של אמצעי לחיימה הנרכשים בארה"ב. הסיבה להיווצרות העודפים נובעת מהפער בין השנה הקלנדרית לצרכיי תקציב הנהוגה בישראל, מינואר עד סוף דצמבר, לבין זו הנהוגה בארה"ב, שמתחילה באוקטובר ומסתיימת בסוף ספטמבר. הסברים מפורטים לגבי השימושים יינתנו לחברי הכנסת בוועדה המשותפת לתקציב הביטחון של ועדת הכספים וועדת החוץ והביטחון.

110.5 מיליון ₪ בסעיף 'רשויות מקומיות' – מדובר בתקציב שמשולם לרשויות המקומיות בכפוף לעמידתן ביעדי גבייה שנבדקת לאחר תום שנת התקציב ולכן נוצרו עודפים. בנוסף, בגין פרויקטים שהביצוע שלהם נמשך על-פני תקופה ארוכה משנה תקציבית אחת.

68.2 מיליון ₪ למשרדי המדע, התרבות והספורט, בין השאר בגלל תמיכה ותקצוב גופים ותכניות שפעילותן אינה מקבילה לשנת הכספים הקלנדרית, כגון החינוך הלא-פורמלי שפועל בהתאם לשנת הלימודים ועוד.

כאמור, ועדת הכספים לא אישרה שתי העברות תקציביות רגילות שהונחו על שולחנה:477 מיליון ₪ למשרד החקלאות, מתוכם 137.8 מיליון ₪ במזומן ועוד 339.3 מיליון ₪ בהרשאה להתחייב עבור פעולות תפעול המשרד: הוצאות והתקשרויות רכש, פעולות הנוגעות לצער בעלי חיים, פעולות בתחומי המחקר החקלאי, ביניהן גם החקר הימי, תקצוב רשות הבדואים, בין השאר לשילוב אוכלוסיית הבדואים בנגב, תמיכות בחקלאות, תמיכה במרכזי מו"פ אזוריים, תקצוב החטיבה להתיישבות, טיפול בפסולת חקלאית ועוד.

חברי הוועדה דרשו לעכב את ההעברה הזו עד לקבלת מידע מפורט לגבי הכספים שמיועדים לחטיבה להתיישבות. כן דרשו להפריד את ההעברות התקציביות לחטיבה להתיישבות מההעברה הכוללת למשרד החקלאות. ח"כ מיקי רוזנטל (המחנה הציוני): "מדובר בכספים פוליטיים, כספים מושחתים, לא ניתן יד לשחיתות, יש גבול, עוד כספים לגרעינים של הבית היהודי ושל אורי אריאל שהמבקר האיר עליהם זרקור. אני בעד כספים להתיישבות אבל לא כספים מושחתים לבית היהודי בשם הציונות. אנחנו רוצים לדעת לאיזה גרעינים בדיוק ובאיזה סכומים מדובר לגבי כל גרעין התיישבותי??! סך הכספים המיועדים לחטיבה להתיישבות בתוך ההעברה הגדולה הזו למשרד החקלאות עומדים על 333 מיליון ₪ תחת ההגדרה "תקצוב גרעינים משימתיים" הלא הם מקורבי הבית היהודי. זה שם מכובס לגרעינים תורניים שמקושרים לבית היהודי. אנחנו נעצור את ההעברה המושחתת הזו עד לבירור מלא להיכן מדיוק מיועדים הכספים הללו".

ח"כ סתיו שפיר (המחנה הציוני): "החטיבה היא כלי חשוב שאמור לדאוג להתיישבות ברחבי הארץ, אך הפכה לכלי מושחת בידי פוליטיקאים מושחתים. אנחנו רוצים לקבל נתונים על חלוקת הכספים לפי יישובים ולא רק לפי מחוזות. אין לי בעיה עם כספים להתיישבות, אך כן עם העברת כספים לגרעינים של הבית היהודי בשנקין וכד'".

כאמור, הוועדה מנעה את העברתם של 982.5 מיליון ₪ לרשות מקרקעי ישראל לאחר שלא ניתן די מידע על הכספים וחברי הכנסת לא קיבלו תמונה מלאה לגבי סך התקציבים הגדולים שעומדים לרשות רמ"י, שבה כפי הנראה, מחזור של למעלה מ- 8 מיליארד ₪ ב- 2016 ומתוכם לאחר ניכוי הוצאות, כ- 1.5 עד 2 מיליארד ₪. רכז הקואליציה בוועדת הכספים, ח"כ מיקי זוהר (הליכוד) ביקש לעכב את ההעברה עד שייענה ע"י מנכ"ל רמ"י ועד שהוועדה תקבל פירוט מלא אודות הכספים של הרשות. יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני (יהדות התורה) וחברי ועדה נוספים, אמרו ביחס לבקשה התקציבית של רמ"י, כי "מדובר בכסף גדול מאוד, מיליארדי שקלים שרחוקים מעיני הציבור וזאת בעוד, אנחנו כאן בוועדת הכספים נאבקים לא אחת, על כמה מיליונים בודדים שיכולים להציל מפעלים או לסייע למטרות חברתיות חשובות ולא תמיד מצליחים. ועדת הכספים איננה חותמת גומי ולא נאשר העברות ללא מידע מלא ומפורט".

השארת תגובה