חבר המועצה קרא לעבר ראש העיר: "אתה מודע שקיים כאן שוק אפור"?

ישיבות מועצת העיר מודיעין עילית עוברות לרוב ללא רעש וסערות מיותרות, ראש העיר מביא את ההצעות לסדר להצבעה, החברים מאשרים אותן פה אחד ובתוך זמן לא רב מסתיימת ישיבת המועצה, אלא שבישיבה האחרונה התפרץ חבר המועצה שמואל אלישיב מהאופוזיציה על ראש העיר: "אתה מודע לשוק האפור הקיים במבני ציבור?"

יעקב גוטרמן | צילום: יעקב נחומי
יעקב גוטרמן | צילום: יעקב נחומי

במהלך ישיבת המועצה האחרונה, הביא ראש העיר יעקב גוטרמן בפני חברי המועצה אישור ל"עדכון פרוגרמת מבני ציבור". ראש העיר פתח בפני מוסדות ציבוריים בעיר אפשרות להגיש בקשות לתוספת על מבנים קיימים, ראש העיר הבהיר בישיבה כי "תינתן עדיפות למבקש המציע בניית מבנים רב תכליתיים הכוללים שילוב מעונות יום עם מוסדות ציבור נוספים שהקים".

לאחר הודעתו של גוטרמן, בחר חבר המועצה שמואל אלישיב להתעמת עם ראש העיר, אלישיב האשים את גוטרמן כי קיים "שוק אפור" בבנייה הלא חוקית הציבורית בעיר. גוטרמן השיב: "אדרבא, תגיד איפה". אלישיב: "אני שואל אם אתה מודע לזה?" גוטרמן: "אם לא אומרים לי אני לא יודע – אם יש לך מידע כזה תגיד".

בתוך כך, חברי מועצת העיר מהקואליציה ומהאופוזיציה התלוננו בפני 'קו עיתונות' על חוסר שקיפות בישיבות המועצה. אם בעבר היינו רגילים לשמוע טענות כאלה מאנשי אופוזיציה, הרי שעתה קיימת עליית מדרגה משמעותית והקריאה באה גם מתוך הקואליציה של גוטרמן. לדברי החברים עמם שוחחנו, העברות של מיליונים מתבצעות במהירות ומאושרות פה אחד ללא דיון ובדיקה מעמיקה.

חבר מועצה ששוחח עם 'קו עיתונות' לאחר ישיבת המועצה האחרונה מספר: "כאשר מדובר בכספי המיסים שהם בעצם כספי התושבים, יש שקיפות נמוכה ביותר וכך גם בנוגע לתהליכי קבלת החלטות שנעשים השקיפות ברובה היא לא מהותית. בקריטריונים הפוליטיים הנוגעים בתקציב, תמיכות, שכר, דיוני תקציב, מכרזים, דו"חות מבקר, רמת השקיפות אינה גבוהה".

השארת תגובה