עיריית ביתר לאדריכלים: "תנו רעיונות נוספים לשדרוג"

כיום הזמן לקבלת היתר בנייה חתום הינו מקסימום ארבעה חודשים. השלב הבא: זירוז הטיפול גם בהתנגדויות, הכנסת מערכת GIS, ומחשוב כל הליך ההגשה והטיפול.

צוות העירייה והאדריכלים
צוות העירייה והאדריכלים
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

על רקע מהפכת השדרוג שערכה עיריית ביתר במהלך השנה האחרונה במחלקת תכנון ובנייה בעירייה, זימנה העירייה השבוע את האדריכלים הפועלים בעיר, למפגש מיוחד עם ראש העיר מאיר רובינשטיין, מחזיק תיק תכנון ובנייה יוסף שטרית, מהנדס העיר אבישי מירון, מנכ"ל העירייה יהודה שפיצר ורמ"ט רה"ע יהודה דייטש – לישיבה משותפת בה הוצגו השיפורים ונתבקש משוב מטעם האדריכלים.

כפי שפורסם, במהלך השנה האחרונה יצאה העירייה לפרויקט 'ראשון בבנייה', במסגרתו קיבל רה"ע קהל מדי יום ראשון בלשכתו בנושאי תכנון ובנייה, יחד עם מחזיק התיק ומהנדס העירייה.

המתכונת הזו התנהלה מדי כמה חודשים, עד לסיום הטיפול בכל התיקים שהיו על הפרק. אז הכריז רה"ע, כי זמן קבלת היתר בנייה בעירייה יעמוד מעתה על ארבעה חודשים לכל היותר מרגע הבקשה ועד לקבלת היתר חתום ביד. למעט במקרים בהם ישנן מניעות חוקיות להענקת ההיתר.
מאז עברה חצי שנה, ועד כה, דיווחו האדריכלים במפגש, לא זו בלבד שאין חריגה מארבעה חודשים, אלא קיימים מקרים בהם נתקבל היתר בנייה בתוך חודשיים בלבד מרגע ההגשה, דבר שהינו מהיר, יעיל וזריז – בכל קנה מידה.

במסגרת הכנס הוצגה שורת השיפורים שהוכנסה במחלקה, בכח אדם ובטכנולוגיה, לצד שורת שיפורים נוספים הנמצאים כבר בשלבי הכנה, כמו מחשוב כל תהליך ההגשה והטיפול בתכניות, הקמת מערכת מיפוי GIS, ואפילו זירוז הטיפול במקרים בהם ישנן התנגדויות לבקשת היתר הבנייה.

במהלך הכנס חולקו לאדריכלים דפי משוב אנונימיים, בהם נתבקשו לדרג מחד את איכות הפעילות והשירות בעירייה, ומאידך לתת רעיונות לשדרוגים נוספים. שקלול ממוצע הציונים שנתנו האדריכלים מעלה, כי הציון שקיבלה העירייה הינו 9.5 – דבר המהווה אות כבוד מקצועי.

השארת תגובה