450 מליונים בייצוגית: חברות ההשכרה גובות מישראלים יותר מתיירים

עו"ד אמיר ישראלי ועו"ד ליאור צמח החליטו להגיש תביעה ייצוגית כנגד כמה חברות השכרה בטענה שהן גובות כסף מישראלים יותר מתיירים

רכב, אילוסטרציה
רכב, אילוסטרציה
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

היום, הוגשה תביעה ייצוגית כנגד חברות השכרת הרכב אלבר, Thrifty, יו.טי.אס – יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ ו-AVIS, ובקשה לאשרה ככזו.

התביעה הוגשה באמצעות עוה"ד אמיר ישראלי ועו"ד ליאור צמח לבית המשפט המחוזי במחוז מרכז.

החברות הנתבעות הינן שתיים מבין ארבע חברות השכרת הרכב הגדולות בישראל.

לטענת התובעים, הנתבעות, פועלות בניגוד להוראות חוק איסור הפלייה במוצרים, בשירותים למקומות בידור ולמקומות ציבוריים תשס"א-2000 באשר הן משכירות כלי רכב לתושבי ישראל במחיר גבוה משמעותית מהמחיר אותו הן גובות בגין השכרה זהה לתיירים.

סעיף 3(א) להוראות חוק איסור הפליה אוסר על הפליה במתן שירותים ציבוריים, לרבות מחמת לאום או ארץ מוצא, כאשר שירותי השכרת רכב מוגדרים במפורש כ-"שירות ציבורי".

משמעות הדבר שעל חברות השכרת הרכב מוטלת החובה לנהוג בשוויון כלפי כלל לקוחותיהן, ולהימנע מהפליה של קבוצת לקוחות, בין היתר, על בסיס ארץ מוצא או לאום. כך, אדם שארץ המוצא והלאום שלו הם ישראל, זכאי להתייחסות שוויונית לאדם שארץ המוצא שלו היא צרפת, סין או ארה"ב. וכמובן שגם ההיפך הוא הנכון.
המשיבות מפרות את הוראות חוק איסור הפליה באופן בוטה, ומפלות לרעה את תושבי ישראל. לא מדובר בהפליה זניחה, שכן תעריף השכרת כלי רכב לתושבי ישראל גבוה בעשרות אחוזים (!) מהתעריף לתיירים.

הדברים מקוממים בפרט בימינו אנו, כאשר חדשות לבקרים מפורסמת באמצעי התקשורת כתבה בה מתברר, למרבה התרעומת, כי מוצרים ושירותים נמכרים בחו"ל במחירים נמוכים משמעותית ממחירם של אותם מוצרים בארץ. כעת מתחוור, כי תופעה פסולה זו הכתה שורש גם בתחומי ישראל, כאשר תושבי ישראל מופלים במישרין לרעה ביחס לתיירים, ביחס לשירותים ציבוריים בסיסיים המסופקים בשטח ישראל.

המבקשים, תושבי ישראל, נפגעו במישרין מהתנהלות המשיבות. המבקשים הופלו לרעה ביחס לתיירים שהיו מבצעים את אותה הזמנה וחוייבו ביתר, בסכום משמעותי.

יודגש כי המשיבות מסתירות את דבר ההפליה בממשקים בשפה העברית (הממשקים המיועדים לחברי הקבוצה) אך מאשרות את דבר ההפליה בממשקים המופנים לתיירים ולמעשה מתנות במפורש את האפשרות לשכור רכב באמצעות הממשק באנגלית, במחיר הנמוך בכך שהמזמין יצהיר שאינו תושב ישראל.

הבדיקות המקיפות המצורפות לבקשת זו מלמדות שאין המדובר במקרה יחיד – מדובר בתופעה רחבה ובהתנהלות שיטתית של המשיבות, אשר מפלות באופן עקבי את תושבי ישראל, וגובות סכום עודף משמעותי בגין השכרת רכב:

– (בין כ – 28% לכ – 68%) ובממוצע בבדיקות הרבות שנערכו כ – 47% יותר(!) אצל Trifty;

– (בין כ – 9% לכ – 60%) ובממוצע בבדיקות הרבות שנערכו כ – 17.6% יותר(!) אצל Avis;

חברי הקבוצה זכאים לסעדים כספיים בדמות ההפרש בין המחיר המפלה שנגבה מהם ובין המחיר שמשלם תייר באותן נסיבות וכן פיצוי בגין הנזקים שאינם ממוניים. בהינתן היקף פעילותן של המשיבות המדובר בסכומים העולים כדי עשרות מיליוני שקלים בשנה לכל קבוצת משיבות.

סכום התביעה המצטבר מגיע כדי 450 מיליון ₪.

יוער, כי בהתאם לבדיקות שבוצעו טרם הגשת התובענה, הסתבר כי לא כל החברות השכרת הרכב הישראליות פועלות באופן זהה, וחלקן אינן מפלות ישראלים.

השארת תגובה