שמחת הכנסת ספר-תורה לביהמ"ד "אונגוואר" מודיעין-עילית

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

מעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש הגדול "משנה הלכות" אונגוואר מודיעין עילית. שנכתב על ידי בני הקהילה ובתרומת הנגיד הרבני משה קליין מניו-יורק לע"נ אביו אח של האדמו"ר מאונגוואר זצק"ל ר' בן ציון ב"ר אליעזר זאב זצ"ל.

התהלוכה לכבודה של תורה יצאה מביתו של הרב גור אריה צור לעבר בית המדרש הגדול, הספר הוכנס להיכל בית הכנסת בהתרגשות רבה, ע"י בני הקהילה ותורם ספר התורה. לאחר תפילת מעריב, נערכה סעודת מצווה לכלל המשתתפים. פתח בדברים בשם בני הקהילה הרב אשר קסל מרבני הקהילה, ואמר שכבוד האכסניה כאן הוא האחדות והלב הפתוח שיש לבני הקהילה הבכלל ולאדמו"ר מאונגוואר בפרט. הרב יחזקאל דרברמדיגר, רב קהילת באיאן במודיעין עלית דיבר על הזכות של התורה והאחדות של בני הקהילה, ועל הברכה שמכניסים אל תוך מקום כזה ע"י הכנסת ספר התורה.

ראש העיר הרב יעקב גוטרמן דיבר על גדולתה של קהילה אונגוואר שמאירה את כל השכונה בתורה ובתפילה ובכל פעילות תורנית וחסידית.

את שורת הנאומים חתם האדמו"ר במשא הקודש שדיבר על חיזוק שיעורי היום בתורה ובתפילה. ובין אדם לחבירו שזו היא אומנותם של בני הקהילה ובירך שבזכות שמחת התורה יזכו לקיים כל התורה בקדושה ובטהרה ובאחדות. ובביאת משיח צדקנו אמן.

השארת תגובה