גלריה: מסע קודש לעיירות קרעסטיר, רימינוב ורדאשיץ

לרגל יומא דהילולא של הרה"ק מרדאשיץ זיע"א התקיים מסע הקודש בראשות אב"ד קהל חסידים הרב ר׳ משה יצחק טעמפלער וגאב"ד מעלה אדומים ר׳ אברהם דויטש.

המסע התקיים בעיירות: קערעסטיר, רימנוב ורדאשיץ.

השארת תגובה