"אמרו לנו שיש בה מידה רעה" • השידוך שכמעט ובוטל, בגלל 'אנשים טובים'

הרב נתן קאפ, הרב אליעזר פוקס והרב יחיאל ורצברגר מספרים על מה שעין רגילה לא רואה: "התקשרו אלי באמצע הלילה וסיפרו ששידוך מתעכב מספר שעות, לכי מישהו לחש לבחור שלמשודכת ניש מידה לא טובה, הדבר היה שקרי לגמרי"

גרפו 2
גרפו 2

בעיות רבות וקשיים שצצו בעבר בכל תחומי החיים, גרמו להרבה עגמת נפש ולא באו על פתרונן כראוי, אם זה נושא השידוכים והשלום בית, ואם זה במישור החינוכי ועוד תחומים חשובים וגורליים – מקבלות היום בסייעתא דשמיא משמעות קלה הרבה יותר, לאחר שהחלה לחדור התופעה הברוכה של התייעצות מוקדמת באנשי מקצוע, הפועלים כמובן על פי כללי ההלכה, תוך כדי התייעצות תמידית עם גדולי הדור. בתוך כל אלו המקצועות ידוע ובולט תחום ה"גרפולוגיה" – בו ניתן לזהות בעיות רבות על ידי קריאת כתב ידו של האדם, או על פי ציוריו, וכך ברוך השם נמנעים הרבה בעיות ועגמת נפש בכל תחומי החיים.

בכדי להרחיב במקצת על נושא זה ובכדי לשתף את הקוראים בתחום חשוב זה, שוחחנו השבוע עם שלשה מומחים בתחום הגרפולוגיה והחינוך בציבור החרדי, המובילים ומכניסים אותנו במקצת לתוך תחום העולם הנפלא ו"האימפריה הגרפולוגית" – כפי שמגדירים אותה, וממחישים לנו את היעילות שבדבר בחיי היום יום, והכל מושתת כמובן על פי דרך התורה ובהכוונת גדולי ישראל מכל החוגים, אשר כידוע סמכו את ידם על מקצוע חשוב זה וראו בו כלי יעיל והכרחי המשמש ממש כפריצת דרך להצלה ועזרה בתחומים רבים. הם גם משתפים אותנו על קצה המזלג בעובדות מהחיים על אנשים שזכו ב"ה להיעזר על ידם ולחסוך הרבה אי נעימות וצער בזכות זה.

מדובר ברב אליעזר פוקס הי"ו, מומחה בעל שם בתחום הגרפולוגיה ואיש אמונם של רבים מגדולי ישראל בתחום זה; הרב נתן קאפ הי"ו, מאבחן דידקטי, גרפולוג ומרצה ידוע בחינוך, ואיתם הרב יחיאל ורצברגר הי"ו, בעל מכון לגרפולוגיה ידוע ומצליח "הנפש שבכתב" שתלמידים רבים עברו תחת ידו וקיבלו הכשרה לעסוק בתחום, וכפי שנראה בהמשך עדיין ידו נטויה להרחיב את המכון למישורים נוספים ואמצעי סיוע ותועלת ככל האפשר.

ראשית נפתח בשאלה הכי פשוטה, מהי "גרפולוגיה" – בשפה מקצועית כמובן?

"הגרפולוגיה", פותח בדבריו הרב אליעזר פוקס, "היא מקצוע המאפשר בעצם בצורה ברורה ביותר להכיר את אופי האדם על פי כתב ידו או ציוריו, והוא בעצם חסד אלוקי שטבע את הדבר בטבע הבריאה אשר מתנהלת בעצם אף ללא ידיעת האדם כלל וכלל, וכמובן בד בבד ברא הקב"ה את התכונות ללמוד 'לקרוא' את כתב ידו וציוריו של האדם. כידוע, לכל אדם יש כתב המיוחד רק לו, זוהי מעין 'טביעת אצבע' של האדם בעולם ומעין 'תעודת זהות' שהאדם מצהיר קבל עם ועולם על תכונותיו וכישוריו, וכמו תחום הפסיכולוגיה שהתפתח מאוד בשנים האחרונות, כך גם תחום הגרפולוגיה שהיא במילים אחרות: 'פסיכולוגיה של כתב היד'. המילה 'גרפולוגיה' בעצם מורכבת משתי מילים: 'גרפו' – כתב בלועזית, 'לוגיה' – תורה בלועזית, הוי אומר – 'תורת הכתב'.

"וכאן צריך להדגיש לרבים התוהים ושואלים, כי אין בדבר משום מיסטיקה וכדומה שהוא דבר שגדולי ישראל אסרו אותו בכל תוקף, אלא היא דרך – ויותר נכון לומר מתנה – שנתן בורא עולם לאדם לצפות ולאבחן דברים על ידי הכתב. אין פלא כי דבר זה קיבל מקום של כבוד ככלי מקצוע נאמן ביותר, וכפי שהדבר אכן הוכיח את עצמו במציאות כקולע אל השערה לא יחטיא, כי אכן הדבר מהווה אור לאנשים רבים שהתהלכו עד כה בחושך בתוך עצמם, וכמו שמובא בשם אור שבעת הימים רבינו הבעל שם טוב הק' כי 'אור' בגימטריא 'רז', כי אכן מי שיודע את הסוד בכל דבר – הוא גם יידע להאיר אותו".

כדי להמחיש זאת מספר לנו הרב פוקס עובדה שהייתה עמו לפני שנים מספר: "היה זה בתחילת דרכי בלימוד הגרפולוגיה, כשישבתי בבית הכנסת שבשכונה, הבחנתי באברך היושב מדוכדך ובפנים נפולות. היה נראה עליו כי הוא זקוק נואשות לסיוע ועזרה. ניגשתי אליו, הצגתי את עצמי והצעתי לו לכתוב לי מספר שורות בכתב ידו על גבי נייר, ואז הבחנתי על פי הכתב כי אותו אברך משקיע את כל חייו ומבזבז את מרבית האנרגיות שלו בשביל החברה: מה יגידו עליו… איך יתייחסו אליו… אדם כזה, בבית כבר לא שווה כמעט כלום כשאשתו ראתה כי הבית אינו מעניין אותו רק מה קורה בחוץ, ומכאן הדרך לקריסת וערעור השלום בית כבר היה קצר, ומה הפלא שהאדם היה שאוב כולו. כשסיפרתי לו מה ראיתי בכתב ידו, היה האברך המום בלשון המעטה איך הכול שקוף ונראה ואכן הוא אישר את הדברים רק שמרוב היותו נתון במצבו לא שם לב לכל זה כי 'אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים'. כמובן הסברתי לו כי הוא חייב לשנות את דרכו – וזהו החלק הנוסף והעיקרי במקצוע הגרפולוגיה לדעת לעזור ולסייע ואף להפנות למקצוענים על פי הנתונים המתקבלים על ידי הכתב – וכי הוא צריך להשקיע יותר בביתו ובמשפחתו.

"תקופה לאחר מכן פגש אותי אותו אברך וסיפר בהתרגשות כי הוא אכן שינה את דרכו ו'לקח את עצמו בידיים' ומאז חייו השתנו לבלי הכר, והוא מרגיש שמחה ואושר ורוגע עד בלי די, וכמובן עד כמה הוא אסיר תודה להקב"ה על כי אין מקרה בעולם וכי שנינו הזדמנו יחד לפונדק אחד על מנת להוציאו ממצבו הקשה שהיה בו".

גם הרב נתן קאפ מחדד לנו בדבריו את הנושא ומוסיף כי הגרפולוגיה מועילה בעצם כמעט בכל תחומי החיים. לא תמיד צריך להגיע למצוקות וכדומה להזדקק לתחום זה, והוא מביא דוגמא – "למשל, אנשים רבים מחפשים תעסוקה ומקצוע ומתחבטים רבות בשאלה מה יתאים להם ובאיזה דבר יצליחו. הבדיקה בכתב ידם מסייעת לנו לסייע להם ולנווט אותם בסייעתא דשמיא לדרך המתאימה להם לפי הרמה והתכונות והיכולות שיש ברשותם. כמו כן בנות סמינר רבות שמגיעות לגיל לימודי המגמות באות להתייעץ לאיזה מגמה כדאי להם להיצמד, גם בקטע של להכיר את האדם ותכונותיו כשהוא מתקבל לעבודה וכדומה, האם הוא אמין וכדומה – הכול אפשר לזהות על פי כתב היד".

באיזה תחומים בעיקר באה לידי ביטוי היעילות של תחום הגרפולוגיה?

"לרוב תחומי החיים", אומר לנו הרב יחיאל ורצברגר, כמו גם הרב קאפ, "אך בעיקר הדבר בא לידי ביטוי בשלום בית, וכפי שנראה בהמשך שהוא נושא הכי עדין והכי נצרך להכיר את תחומי הנפש של בני הזוג, על מנת להתאים ביניהם ולפתור בעיות וגם למצוא פתרונות, וגם הדבר נצרך בתחום חינוך ילדים, ולאחרונה הדבר נכנס גם לתחום ההחזרה בתשובה על כל המשתמע מכך".

גם באמתחתו של הרב ורצברגר דוגמאות לרוב, והוא מספר לנו על אחת מהם. "לפני תקופה מסוימת הגיע אלי בחור בגיל 18 שעזב את הבית ובד בבד עזב גם את ה'אידישקייט'. הוריו שכמובן היו מודאגים מאוד פנו אלי לבקשת עזרה. כמובן שהצעתי להם להביא לי את כתב ידו של בנם על מנת שאוכל לדלות מתוכו את מעמקי נפש בנם על מצוקותיו הפנימיות אשר במקום לטפל בהם העדיף בתת מודע לברוח מהם. כבר מבדיקה ראשונית של כתב היד התברר שאותו בחור שנראה על פניו שמח ומאושר, באמת רחוק הוא מכך כמטווחי קשת. בכתב ידו היה ניכר בעליל כי אליבא דאמת בפנימיותו הוא בחור שבור ורצוץ בגשמיות וברוחניות, ורק עוטה על עצמו 'מסכה' כאילו הוא אדם שמח ועליז. לא היססתי וכבר באותו יום קראתי לו לבוא לביתי, לשמחתי הוא לא סירב וכשהגיע התחלתי למנות בפניו את נקודות החולשה שמהוות לו מכשול בחייו האומללים וגורמות לו בעצם למאוס בחייו ולחפש את עצמו על ידי קבלת סיפוקים שליליים. הבחור פרץ בבכי ואישר בפני כי אכן הכול נכון ומדויק, וכך ישבתי עמו והסברתי לו כי הגיע הזמן לגלות את האור והסיפוקים שבתוככי עצמו ולא לחפש זאת במחוזות זרים. בחסדי השם לאחר טיפול ארוך ונאות ובשיתוף מלא אותו בחור חזר בתשובה שלמה ושב אל ביתו לשמחת הוריו ומשפחתו.

"כמובן", מוסיף הרב ורצברגר, "סיפורים מעין אלו נותנים הרבה מרץ ועידוד להמשיך במלאכת קודש זו המהווה, מלבד מקור פרנסה – גם ובעיקר כלי קודש לסיוע ליהודים רבים המחפשים אור בקצה המנהרה, ולסייע בעדם לצאת מן המצר אל המרחב בסייעתא דשמיא".

גם הרב פוקס מדגיש לנו שוב ושוב כי יותר ממה שהדבר מהווה מקצוע כלכלי הוא נובע מרצון אמיתי לסייע לזולת, כפי שאכן הדבר מתרחש דבר יום ביומו, כי זאת יש להדגיש כי אין זה מקצוע ככל המקצועות, על המאבחן "להיכנס" לתוך נפשו של בעל הכתב ולבנות את אישיותו מן המסד עד הטפחות על כל תכונותיו הדקים והנסתרים ביותר.

מספר הרב פוקס: "רק השבוע הגיע אלי אבא של ילד כשעל פניו ניכרת דאגה אמיתית לבנו. הוא סיפר כי בנו אינו מצליח בלימודיו ומפריע רבות בשיעורים. הצוות הרוחני ומאבחנים למיניהם המליצו לו להשתמש בריטלין שכידוע קשור יותר לבעיות נוירולוגיות, וכמובן שהוא כהורה חושש מהדבר. ביקשתי מהילד לשבת ולצייר ציור בנחת. הילד אכן עשה זאת בשמחה ומיד גיליתי שמדובר בכלל במצוקה רגשית הדורשת את הטיפול המתאים לה. הם הופנו לטיפול מתאים שאכן ב"ה הועיל לילד בלימודים ובחברה".

והוא מסיים: "קשה לתאר את הסיפוק הרב שיש לי מכל סיפור כזה כאשר אני זוכה בס"ד לסייע לעוד יהודי ועוד יהודי המגשש כעוור באפילה", וכאן מצטט לנו הרב פוקס מספר שורות מתוך מכתב שכתב להורים של ילד מסוים שטופל על ידו, בשורות אלו הוא מסביר כי אצל ילדים רבים מתגלות בעיות שנובעות מחוסר בטחון וחוסר הערכה וסיפוק עצמי, או לחילופין חוסר תשומת לב מהחברה או מהבית וכדומה. ה"ריטלין" שכבודו במקומו מונח מהווה לפעמים פתרון קל ומהיר, אך זה בעצם כמו "להניח פלסטר על נשמה פצועה" – כהגדרתו הנפלאה, אך על ידי שמסתכלים על כתב ידו וציוריו ניתן לאבחן בע"ה בבעיה האמיתית ולטפל בה מהשורש בדרך אמיתית ואוהבת, כי אכן על פי הציור שהילד בוחר לצייר ועל פי הקווים וכדומה ניתן לחדור אל עמקי נפשו וללמוד את מצוקותיו.

בדיוק בנקודה זו נוגע גם הרב קאפ ומדגיש כי פעמים רבות שולחים ילדים לאבחון בגלל בעיות חינוכיות שונות, וכן בעיות לימודיות. המאבחן לא מזהה את הבעיות כי אכן על פניו אין דברים חריגים בכל פעם, אך מאוד קשה באופן כזה למצוא את הבעיה האמיתית המסתתרת מתחת לפני השטח, ואם כן אך זה פשוט שהמאבחן לא יצליח למצוא מזור ותרופה למצוקתו של הילד.

"הגיע אלי לא מזמן אבא עם בנו", מספר הרב קאפ, "אותו ילד כמעט לא פתח את פיו בתלמוד תורה. בלימודים ובהפסקות הוא היה מתמלא בושה כשהיה צריך להוציא הגה מפיו, וכך אט אט נעשה כאילו אילם בחברה. האבא היה כמעט על סף ייאוש והיה בטוח כי מדובר בבעיה קשה במיוחד שלא יוכלו למצוא לה פתרון חלילה. כרגיל, ביקשתי מהילד לצייר ציור, והפעם של ילד. הוא צייר ציור נחמד מאוד, אבל כשהגיע לצייר את הפה כאן איבד הילד את כל כישוריו ובקושי הצליח לצייר את פיו של הילד. לא היה צריך גאונות ומומחיות מיוחדת להבין כי לילד יש בעיה בדיבור בעצמו ולא בעיה קשה במיוחד. על פי הציור זיהיתי כי מדובר בגמגום קל ביותר הגורם לילד להתבייש בפני חבריו, והנה כי כן התברר כי במקום לטפל בגמגום כראוי חיפשו דרכים פסיכולוגיות למיניהם שלחלקם לא היה שום קשר אמיתי והגיוני לבעיה של הילד ובזה הילד יוצא נפסד פעמיים, גם לא מטפלים בו כראוי וגם מעמיסים עליו בעיות ועניינים אשר רק מרעים עמו.

"סיפור דומה היה לי עם ילד מסוים, בן להורים שאינם שומרי תורה ומצוות. הוריו הבחינו כי הילד מתנהג בצורה מוזרה ופשוט 'מרחף' והרגישו כי משום מה אינו איתם. הם פנו למאבחן שערך בדיקת אבחון מקיף לילד וקבע חד משמעית כי לילד אין שום בעיה, 'ממש מושלם!' פסק המאבחן ושלח אותם לביתם כשהם אינם יודעים את נפשם. זמן קצר לאחר מכן הביא אלי אותו מאבחן בעצמו את כתב ידו של הילד, מיד זיהיתי כי מדובר בבעיה רגשית קשה. יצרתי קשר אם אביו ואמו וחקרתי אותם במקצת על הקורות עם הילד ועל אירועים מיוחדים שאירעו בביתם וכדומה אשר יכולים להוות מקור והשלכה על מצבו הרגשי של הילד. לאמו כמובן היה מאוד קשה לגלות 'סודות מהבית', אך בלית ברירה היא חשפה בפני וסיפרה על ארוע טראומתי במיוחד שהיה במשפחתם, שכאמור אינה שומרת מצוות. מתברר כי הילד חווה את הארוע על בשרו באופן מאוד אישי ומאז לא הצליח לחזור לעצמו. כמובן שלאחר הבדיקה הגרפולוגית המלצתי להורים לקחת את הילד לטיפול רגשי מתאים וכך לסייע בעדו לשוב למסלול בסייעתא דשמיא.

"פעמים רבות", מוסיף הרב קאפ, "אתה עומד ומשוחח עם חבר טוב, ואף יכול לבלות עמו שעות רבות, מהשיחות עמו אתה מתרשם כי מדובר באדם המאושר עלי אדמות, אך בבדיקה פשוטה של כתב ידו ניתן לזהות את ההיפך המוחלט, והדבר פשוט מדהים אותך כל פעם מחדש. במקרים אלו הכתב של האדם נאמן יותר מהאדם עצמו, כי אכן כאמור בורא עולם נתן לברואיו את הכוח לרדת לנבכי נפשו של האדם דרך כתב ידו או ציוריו, ועל ידי לימוד המקצוע על בוריו בתוספת רצון ותפילה לבורא עולם באים על ידי כך להצלת נפשות רבות מישראל בכל התחומים והמובנים.

"וכאן כדאי להוסיף נקודה חינוכית חשובה ביותר. הורים רבים באים לא פעם בטענות למלמד על כך שהוא 'אינו מסתדר עם הילד', ואילו המלמד השני 'זורם אתו', עקב כך הם משוכנעים כי המלמד הוא שורש הבעיה. אך האמת כי הדבר אינו נכון כלל ועיקר, על ידי בדיקת הכתב ניתן להבחין כי לכל ילד יש תכונות וסוג למידה משלו, יש ילד שלומד ומבין יותר על ידי השכל וההיגיון, חברו צמוד יותר לרגש, והשלישי לחושים אחרים מסוימים, לכן הילד לא תמיד יוכל להסתדר על שיטת הלימוד והחינוך של מלמד אחד על אף שיסתדר היטב עם מלמד אחר. במקרים אלו צריך לדאוג לפתרון בו הילד יוכל להסתדר אצל המלמד ולא לחפש אשמים, דבר שאינו מועיל כלל.

"דבר מעין זה ארע עם ילד מסוים שאביו הגיע לתלמוד תורה וטען למלמד כי ילד אחר פוגע ומציק לבנו בשיטתיות, וזוהי הסיבה להתנהגות זו של בנו. משום מה היה נראה למלמד כי הסיפור מצוץ מן האצבע ונועד יותר לחפות על הילד מאשר לפתור את הבעיה. הוא שלח אלי ציור של הילד ואכן כפי ששיער כך היה. הילד לא עבר שום פגיעה מאף ילד בת"ת, הוא פשוט 'בישל' סיפור שלם להצדיק את עצמו ואת התנהגותו בכתב ועם חבריו, וכמובן שמצאנו את הסיבה האמיתית וטיפלנו בדבר ביעילות".

האם יש היענות רחבה כיום ללימודי גרפולוגיה?

"בוודאי", קובע הרב ורצברגר, שכאמור מנהל מכון מיוחד ללימוד מהסוג הזה. "יותר ויותר אנשים מתעניינים בתחום ובאים ללמוד אותו. מאז שפתחנו את המכון 'הנפש שבכתב' כבר הכשרנו למעלה מ-100 גרפולוגים חרדים שלמדו את המקצוע במסירות במשך למעלה משנתיים. הבעיה עד כה הייתה בחוסר מקום ראוי ללימודים אלו, לאחר שבכל המקומות למדו בתערובת גברים ונשים ובחוסר צניעות וכמובן לא כל המסרים והתכנים היו לפי רוחם של גדולי ישראל, ובדיוק לשם כך פתחנו מקום חרדי על פי כללי ההלכה שאינו יורד ברמתו המקצועית מכל מקום אחר בארץ. כאן לומדים בישוב הדעת ועוברים מבחן מטעם האגודה הישראלית לגרפולוגיה, מבחן מסובך שלוקח יומיים לעשותו. בין הלומדים ישנם אף רבנים ואנשי חינוך, משגיחים בישיבות ומלמדים, מכל החוגים ומכל העדות, חסידים כליטאים, אשכנזים כעדות המזרח, חלקם עושים זאת כמקור פרנסה או כמעבידים החפצים לדעת על תכונותיהם של עובדיהם, ועל דרך זה מלמדים ומשגיחים על תלמידיהם, ורבים אף כאמור ככלי עזר וסיוע להם ולזולתם. כמו כן יש לנו גם מסלול לימודים לנשים, בנפרד כמובן, וכמובן הכול בהכוונת גדולי ישראל אשר עליהם אנו מפנים את כל שאלותינו קטן כגדול".

"בקרוב", חושף בפנינו הרב ורצברגר, "נערוך אירוע גדול בעיר הקודש ירושלים, אירוע הוקרה וחלוקת תעודות הסמכה, שייערך באולם גדול ומכובד בהשתתפות מאות משתתפים ובראשות גדולי ישראל שנתנו את ברכתם לנושא ומלווים אותנו בעבודתנו הקדושה".

והשאלה המתבקשת והחשובה ביותר – מהי אכן דעת גדולי ישראל בנושא?

"האמת היא", אומר לנו הרב פוקס, "כי בתחומים מסוימים, כמו בזוגיות, יש מקצת חילוקי דעות בגישה בין גדולי ישראל, אך 'בגדול' יש תמיכה רחבה בתחום הגרפולוגיה כשיטה הפותרת בעיות מבחינה הלכתית טהורה.

"ידוע לי על אדמו"רים שאינם סומכים על גרפולוגיה בענייני שידוכים, ולא שולחים את תלמידיהם להתייעץ בכך, אך מצד שני שמעתי בשם אחד מגדולי האדמו"רים שנסתלק לפני מספר שנים שנשאל על נושא זה וענה כי ייעוץ גרפולוגי עוד שווה כמו בירור אצל חברים מהישיבה, ואם מסתמכים על דברי החברים – אפשר אף בהחלט ללכת לייעוץ מהסוג הזה.

"גם בשם יבדלחט"א מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א מופיע בגליון 'עלי שיח' שענה לשואלים כי על חכמת הפרצוף לא ניתן להסתמך כלל וכלל, ובעניין גרפולוגיה 'יש חכמה כזאת!' אך כאן מוסיף מרן הגר"ח כי ניתן להסתמך עליה, אך לא להסיק תמיד מסקנות על פיה, כי אצל יהודי הלומד תורה הכול יכול להשתנות".

"לאחרונה", משתף אותנו הרב פוקס, "הגיע אלי אברך המשתייך לחסידות גדולה שרבם מפנה לעיתים את חסידיו להתייעצות גרפולוגית בענייני שידוכים. הרבי הפנה אותו לגרפולוג שענה תשובות מסוימות. אך כשהצצתי אני בכתב ידו הבחנתי בתשובות חיוביות יותר, וכך הוא יצא מבולבל לגמרי. בהמשך ביקשתי ממנו שוב את הכתבים והצבעתי לאותו גרפולוג על נקודות בהן לכאורה טעה. כשהראה אותו יהודי את הכתבים לגרפולוג ההוא, חזר בו אכן מדבריו וכתב תשובות חיוביות בהתלהבות יתירה ובמשוב חיובי אפילו יותר ממה שאני כתבתי".
וכאן חושף בפנינו הרב פוקס על אחד מגדולי האדמו"רים בדורנו השולח אליו כתבי יד רבים של חסידיו בכל מיני בעיות שונות העולות על שולחנו. כאמור, לא הכול ניתן להסיק על פי הגרפולוגיה, ותחום הסקת המסקנות על פיה הוא מוגבל, אך בכל זאת לתת כיוון ודרך טיפול בבעיות שונות הדבר יעיל בוודאי.

ובדומה לדברים שהבאנו לעיל – מוסיף לנו הרב קאפ עובדה מדהימה שארעה אצל מרן הגר"ש ואזנר בעל ה"שבט הלוי" זיע"א, "יהודי שבנו הגיע לגיל השידוכים, קיבל הצעה של בחורה כלילת המעלות, אך רצה לבדוק את כתב ידה אצל גרפולוג, ועל כך הוא התייעץ עם מרן זיע"א. התשובה שקיבל הייתה כי אפשר בהחלט לברר דברים אחדים על פי הגרפולוגיה, אך כאמור אסור לקבוע כל דבר גורלי על פי זה, וכן לא לבדוק התאמה של בני זוג על פי זה. אותו יהודי קיבל את התשובה ועזב את החדר, ואז יצא אחריו מרן זיע"א ואמר לו בחלש ובדרך צחות 'אם כבר, כדאי שתבדוק את כתב היד שלך ושל זוגתך לבדוק ולראות את ההתאמה ביניכם'. לאחר בדיקת גרפולוג מקצועי התברר כי על פי כללי המקצוע לא הייתה התאמה בין בני הזוג למרות שהם חיים כבר שנים באושר ובשלווה. בכך רצה מרן זיע"א לרמז לו כי אמנם יש לבדוק ולסמוך על בדיקת גרפולוגיה אך לא כהלכה למשה מסיני, והנה כי כן בשידוכים על כל פנים הדבר צריך הרבה שיקול דעת והתייעצות של כל אחד עם מורו ורבו על אופן השימוש במקצוע הגרפולוגיה".

"אגב", מספר הרב קאפ, "לא מזמן התקשרו אלי בני משפחה באמצע הלילה וסיפרו כי הם הולכים לסגור שידוך אך הדבר מתעכב כבר מספר שעות, לאחר שמאן דהו לחש באזני הבחור כי המשודכת נגועה במידה לא טובה כלשהי והדבר יפריע לו בחיים וכו' וכו', והם מבוהלים ודחופים ובצר להם הם מצטערים על השעה המאוחרת אך אני חייב להבין למצוקתם… לאחר שהרגעתי אותם אמרתי להם לשלוח אלי את כתב ידה של הבחורה, לא לקח לי זמן רב להבין כי הדבר היה שקרי לגמרי, ואכן בשעה טובה ומוצלחת נסגר השידוך עוד באותו לילה ארוך כששני הצדדים רגועים ומאושרים".

לסיום מפתיע אותנו הרב ורצברגר כי בקרוב יפתח מסלול מיוחד בלימודי הגרפולוגיה שייקרא "גרפולוגיה משפטית", שכמובן תהיה מגובה חוקתית ומשפטית על ידי עורכי דינים ואנשי חוק וכדומה, דבר שייתן מענה לבעיות רבות של זיופים ורמאויות למיניהם, ואף יוכל לשמש ככלי הרתעה כנגד אינשי דלא מעלי המפילים ברשתם אברכים תמימים בעסקאות אפלות, ועל ידי בדיקה גרפולוגית ניתן יהיה לחסוך כאמור הרבה נזקים ועגמות נפש.

ואי אפשר לסיים נושא נפלא ומאתגר זה בלי להביא את אמרתו הנפלאה של הגה"צ רבי ירוחם לייבוביץ זיע"א, מגדולי תנועת המוסר: "צריך אדם להכיר את חסרונותיו, תיקונם זוהי חובתו, וביותר צריך הוא להכיר את מעלותיו – כי הם כלי עבודתו", ובהקשר לזה מציין לנו הרב פוקס כי להכיר את החסרונות והמעלות אכן ניתן גם בדרך רגילה, אך ביותר ניתן לזהות זאת כמובן על פי דרך הגרפולוגיה, שבזה יכול האדם גם כלפי עצמו ללמוד על תכונותיו לטב ולמוטב ולעבוד לשפר אותם.

4 תגובות
 1. הנני להעיר תשומת לבכם קוראי האתר, שהשבוע בהמבשר-התורני סוף סוף מאמר מקיף של הרב ירחמיאל שלמה גרליץ על כל נושא הגרפולוגיה ברוח ההלכה שנתפשט כ"כ בציבור ושם מתבאר עפ"י רוב הפוסקים שאין ולא היה כל מקור יהודי לתחום ובייחוד לא בסוגיית השידוכים כפי שהגרפולוג הרב פוקס עצמו כותב כאן בטור ומדגיש זאת. ואכן במאמר מביא שם דעת גדולי הפוסקים והרבנים הרב שטיינמן והרב קרליץ והרב קנייבסקי ששידוכים הם מסודות הבריאה ואין לחכמת הגויים יד ורגל בזה.
  אם כי, שבדברי חולין כמו לתחום עבודה וכדומה ניתן להיעזר בו. הוא בבחינת אם לא יועיל לא יזיק. או אפילו בבית הדין לדיני ממונות יש ומשתמשים בזה בהסכמת הצדדים.
  אך כמי שעוסק שנים הרבה בעניני קירוב ונושרים ל"ע יש לציין שהדבר המוזר הזה הכניס את בחורי הישיבה לסיחרור ומייאש אותם מלהשקיע בדברים החשובים באמת ברוחניות בתורה ותפילה שמא כתב ידם לא יוכיח זאת עליהם. ומעתה תוצואתיה מי ישורנה.
  ואדרבה יבואו הרבנים המעודדים זאת ויאירו את עיננו. וכבר חז"ל אמרו יבואו טהורים ויתעסקו בטהורים.

 2. הייתי מציע לפני שעורכים כתבה על גרפולוגיה לבדוק היטב מהי גרפולוגיה, זה לא משהו מיסטי אלא מדעי, תקראו ותתבוננו באבחוני גרפולוגיה של גרפולוגים מומחים ומוסמכים, ותראו שאף אחד לא כותב שלפלוני אלמוני יש מידה רעה או מידה טובה, אלא כותבים תכונות אופי הדומיננטיים של הכותב או הכותבת, ואף גרפולוג מומחה מוסמך אינו מתיימר לומר האם שידוך מתאים או לא מתאים, אלא נותנים את הנתונים העולים מהכתב והצדדים מחליטים ביניהם או תוך התייעצות עם רבניהם אדמוריהם וכו', סתם לצאת נגד הגרפולוגיה ולקשר זאת ללשון הרע ורכילות ושאר מרעין בישין, זה הוצאת שם רע לגרפולוגיה ולגרפולוגים בזמן שאינכם מבינים גרפולוגיה מהי.

 3. "מַלְכָּהּ וְשָׂרֶיהָ בַגּוֹיִם אֵין תּוֹרָה" אם יאמר לך אדם יש חכמה בגוים תאמין הדא הוא דכתיב (עובדיה א, ח): "וְהַאֲבַדְתִּי חֲכָמִים מֵאֱדוֹם וּתְבוּנָה ..גרפולוגיה גם כן מציאות ולא מיסטי כלל וכלל .חז"ל אמרו:"חכמה בגוים – תאמין" אך "תורה בגוים – אל תאמין". מה בין "חכמה" ל"תורה"? חכמה היא תיאור מציאות – נסיון להבין בשכל את הדבר בו עוסקים, כשתכלית החכמה היא עצם …"חכמה בגוים תאמין" אין פירושו שיש לאמץ את החכמה והתרבות הכלליים כמות שהם, אלא שיש לאמן אותם – לעבד ולהכשיר אותם עד שייכנסו תחת כנפי האמונה. חכמה בגויים תאמין אל תקרי תאמין אלא תגייר

 4. גרפולוג למד 3 שנים בבית ספר של גרפולוג מוסמך, עשה עוד שנת סטאג׳ אצל גרפולוג מומחה ולווה עוד שנה על ידי סופרויז׳ן לאחר בחינות ההסמכה.
  השרלטן "למד" בעזרת הכריזמה שלו וכשרון דיבור ושכנוע, לעשות ניתוח אופי על סמך סמן אחד בלבד, אות אחת, מילה אחת, שורה אחת (!)
  הם עוסקים בהגדת עתידות כמו מיסטיקנים, ובכך הם יוצרים אשליה שהם גרפולוגים, וגורמים נזק ל"מטופל" ולגרפולוגיה. ובכן- הגרפולוגיה לא מנבאת עתידות!!! העבודה הגרפולוגית נעשית על כתב הממלא דף, על ציורים השכלתיים ועל החתימה. הגרפולוג יעמיק לחקור במשך שעות מי אתם באמת, מה מניע ומה בולם אתכם, מהם עצמותיכם וחולשותיכם, ויכולת הסתגלותכם החברתית ונטייתכם התעסוקתית ועוד ועוד…
  זכרו- גרפולוגיה היא לא מיסטיקה❗️
  אז, שלא יעבדו עליכם ?

השארת תגובה