לאחר שנקנסה במיליונים – 'קוקה קולה' עתרה לבג"ץ נגד הממונה על ההגבלים

'החברה המרכזית למשקאות' הואשמה כי ניצלה לרעה את מעמדה כבעלת מונופול בשוק המשקאות ונקנסה ב- 62 מיליון ש"ח – הסכום הגבוה ביותר שהושת אי פעם ע"י הרשות

קוקה קולה וניל
קוקה קולה וניל
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

חברת 'קוקה קולה' אינה מרימה ידיים ועתרה לבג"ץ נגד הממונה על ההגבלים העסקיים הגב' מיכל הלפרין לאחר שלטענתה נמנעה ממנה הזכות להליך הוגן והזכות להתגונן כראוי בפני האשמות שהועלו נגדה וזאת לאחר שעד למועד זה טרם קיבלה לידיה את פירוט המעשים והחשדות המיוחסים לה.

נזכיר כי לפני חודשים אחדים הודיעה הרשות להגבלים עסקיים על כוונתה להטיל עיצומים כספיים מצטברים בסך מיליוני שקלים על 'החברה המרכזית למשקאות' לאחר שהועלו כנגדה שורה של תלונות על ידי ספקים, קימונעאים ועוד, שתכליתם, הפרה של תנאי הדין וניצול לרעה לכאורה של מעמדה כבעלת מונופול בשוק המשקאות.

להלן ארבעת התיקים המרכזיים התלויים ועומדים נגד החברה, כפי שהובאו ב'דה מרקר':

בתיק אחד נטען שבמסגרת ניהול הקשר המסחרי של החברה המרכזית עם כ-50 מלקוחותיה, השתמשו אנשי המכירות של החברה במספר כלים כדי להשיג את הסכמת אותם לקוחות לעבודה בלעדית או להפסקת רכישת מוצרים ממתחרה.

בתיק אחר נטען כי 'החברה המרכזית' פעלה להוציא מכשירי מזיגה של משקה "נסטי" שבבעלות קבוצת אסם (מתחרה בפיוז טי של החברה המרכזית) מנקודות מכירה של שבעה מלקוחותיה, בשניים מהמקרים הצליחה במשימתה, אך לא מצוין מה היה סוג ההטבות שניתן ללקוחות.

בתיק נוסף נטען שהחל משנת 2009 היה ב'חברה המרכזית' נוהל שיושם בפועל, שלפיו תופסק מכירת מוצרי החברה ללקוח שמחזיק בבית העסק גם מוצרים מיבוא מקביל. אותו נוהל גם קבע שרכישה ממנה בבלעדיות היא תנאי לזכאות לקוח לקבל שלט לבית העסק.

עוד תיק עוסק ב'מסמך עבודה פנימי' בדבר מדיניות לכאורה של מתן הנחות ללקוחות החברה על מחירי מוצרים שיצר לכאורה מדיניות הנחות שהפרה הוראות שניתנו על ידי הממונה לחברה. כאשר בחברה טוענים כי אין הם מכירים מסמך שכזה.

מ'החברה המרכזית לייצור משקאות קלים' נמסר, "החברה מאשרת כי אכן הוגשה עתירה המבקשת כי בית המשפט העליון יקבע כללים שיאפשרו הליך הוגן במסגרת השימוע שעורכת הממונה על ההגבלים העסקיים לחברה. אין מקום להרחיב בנושא מול התקשורת בשעה שהעתירה מונחת בפני בית המשפט".

השארת תגובה