עד שנוודא שלא תהיה שום פגיעה בסטטוס קוו – לא נקדם את חוק מוניות השירות

מונית צילום: ויקיפדיה (אילוסטרציה)
מונית צילום: ויקיפדיה (אילוסטרציה)

ועדת הכלכלה התכנסה היום לדון בהצעת החוק לתיקון פקודת התעבורה שנועדה להסדיר את ענף מוניות השירות וקווי השירות ככלי תחבורה ציבורית שיפעל בהליך תחרותי, ח"כ יעקב אשר אמר בדיון כי לא נתן שהכללת פעילות מוניות השירות כחלק ממערך התחבורה הציבורית יפגע בדרך כל שהיא בקדושת השבת ובסטטוס קוו הנהוג בתחבורה הציבורית בישראל.

הסדרת מוניות השירות ונתינת סובסידיה תהיה אך ורק כחלק מההגדרה של תחבורה ציבורית וככלי משלים לתחבורה הציבורית המסובסדת כיום זאת אומרת הרחבת התחבורה הציבורית כך שהיא תכלול גם את מערך מוניות השירות, אמר ח"כ אשר והמשיך, כי אם מוניות השירות יהיו חלק מהתחבורה הציבורית הם יהיו מחוייבים לכל הכללים והזכויות החלים על התחבורה הציבורית ובהם החובה לשמירת שבת, אמר ח"כ אשר וסיים כי אנו לא נתן אפשרות לקבלת סובסידיה לתחבורה ציבורית שתפעל בשבת, רוצים אחידות בתח"צ ולהכליל את מוניות השירות אז האחידות צריכה להיות גם שמערך זה לא יפעל בשבת.

במענה לדבריו של ח"כ אשר התחייב יו"ר הקואליציה ח"כ דוד ביטן לפרוטוקול ואמר כי לא נקדם את חוק מוניות השירות עד שלא נוודא שלא תהיה שום פגיעה בסטטוס-קוו.

להתחייבות זאת הצטרף יו"ר הוועדה ח"כ איתן כבל ואמר כי הוועדה לא תפגע בקונצנזוס הקיים שהתחבורה הציבורית אינה פועלת בשבת והצעת החוק תקודם רק כשיוברר מעשית ומשפטית שלא ייפגע הסטטוס קוו.

השארת תגובה