בהמשך לאזעקה באיזור רמת הגולן, מדובר באזעקת שווא

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

בהמשך לאזעקה שנשמעה לפני זמן קצר באיזור רמת הגולן, מדובר באזעקת שווא