בהמשך לאזעקה באיזור רמת הגולן, מדובר באזעקת שווא

בהמשך לאזעקה שנשמעה לפני זמן קצר באיזור רמת הגולן, מדובר באזעקת שווא