עלייה בבקשות לרישום פטנטים בישראל; פייסבוק ביקשה הכי הרבה

פייסבוק
פייסבוק
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

כמדי שנה, מציגה רשות הפטנטים שבמשרד המשפטים סיכום שנתי, המשקף את מצבו של שוק הקניין הרוחני בישראל, באמצעות ניתוח מידע ונתונים ביחס לתחומים הבאים: רישום פטנטים בישראל, בקשות בינלאומיות לרישום פטנטים (PCT), סימני מסחר ומדגמים (עיצובים). השנה, מציגה לראשונה רשות הפטנטים כסוכנות ביצוע גם נתונים כספיים מפורטים לעיון הציבור.

רישום של פטנטים, סימני מסחר ומדגמים, מתבצע בישראל על-ידי רשות הפטנטים. מטרת הרישום היא הקניית זכויות בלעדיות ליוצרים ולממציאים, תוך איזון עם אינטרסים משפטיים, חברתיים וכלכליים. כך, בעל הקניין הרוחני מקנה לעצמו את הזכות לעשות שימוש בלעדי בפרי עמלו, באמצעות הגנה חוקית כנגד ניצול או העתקה של המצאתו או יצירתו על-ידי אחרים.

להלן עיקרי הדו"ח:

 

  • בשנת 2016 הוגשו 6,425 בקשות לרישום פטנטים וניתנו 4,935 פטנטים.
  • שנת 2016 ממשיכה את המגמה המתמדת בגידול מספר הפטנטים שניתנו למבקשים. לפי הדו"ח, חלה עלייה של כ-10% במספר הפטנטים שניתנו בשנת 2016, לעומת שנת 2014.
  • פילוח זהות מגישי בקשות הפטנטים, מעלה כי רובם הגורף הינם מבקשים זרים. ניתן לראות כי מגמת העלייה בשיעור המבקשים הזרים המעוניינים להגן על זכויותיהם באמצעות רישום פטנט בישראל, הינה יחסית קבועה. עם זאת, בשנת 2016 חל גידול קל במספר המבקשים הישראלים.  ניתן לייחס עלייה זו לאפשרות להגשה אלקטרונית אשר ניתנה לציבור בדצמבר 2015, המהווה הקלה משמעותית על הליכי הגשת בקשות.
  • Facebook הינה המבקשת הזרה המובילה בארץ בהגשת בקשות פטנט לשנת 2016 (87 בקשות), וזאת בהמשך להופעתה בראש הרשימה גם בשנה שעברה.
  • במהלך השנה החולפת הוגשו 1,429 בקשות בינלאומיות למחלקה על-ידי מבקשים ישראלים. מדובר בעלייה של כ-7% בהשוואה לשנה שעברה. נתון זה ממקם את ישראל בשנת 2016 במקום ה-13 ברשימת המשרדים המובילים בעולם בהגשות בקשות בינלאומיות, וזאת מתוך 152 המדינות החברות באמנה לשיתוף פעולה בענייני פטנטים (PCT).
  • בדירוג המבקשים הזרים המובילים בהגשת בקשות למדגם לשנת 2016, ניתן למצוא בעשירייה הראשונה של המבקשים המובילים את H. Stern, DIESEL, Ferrari ואת Microsoft.
  • בשנה החולפת הוגש מספר הבקשות הגדול ביותר לרישום מדגמים (עיצובים) זה 10 שנים. עם קידומו של חוק העיצובים החדש, אשר צפוי להתקבל בכנסת בשנת 2017, הצפי הוא כי נחזה בעלייה משמעותית נוספת בכמות הבקשות לרישום מדגם, ויותר מבקשים פרטיים יפעלו להגנה על זכויות הקניין הרוחני שלהם.

 

שרת המשפטים, ח"כ איילת שקד: "דו"ח זה הוא חלק משורה של צעדים אותם מוביל משרד המשפטים בתחום הגברת השקיפות השלטונית ושיתוף הציבור. רשות הפטנטים התגייסה למהלך לטיוב הרגולציה וצמצום הבירוקרטיה באגפי משרד המשפטים, במסגרתו תהליך בחינת בקשה לרישום פטנט צפוי להתקצר ולהתייעל. פעילות יעילה ואפקטיבית המוצעת על ידי רשות הפטנטים לציבור המבקשים היא כלי תומך לכלכלה היזמית של מדינת ישראל, אשר יכולה להתגאות בחדשנותה הטכנולוגית שממשיכה לגדול ולצמוח, הן בזירה המקומית והן בזירה הבין-לאומית".

מנכ"לית משרד המשפטים, עו"ד אמי פלמור: "רשות הפטנטים היא יחידה ממשלתית איכותית, המשמשת דוגמה למשרדי פטנטים אחרים בעולם בעבודתה המקצועית, ביכולותיה הטכנולוגיות ובשירותים אותם היא מציעה לציבור המבקשים. מצוינות הרשות היא נדבך חשוב בחיזוק וקידום הכלכלה הישראלית, הנשענת על חדשנות ויצירתיות, שבבסיסן זירת קניין רוחני יציבה וצומחת".

ראש רשות הפטנטים, עו"ד אסא קלינג: "דו"ח זה מציג את העשייה הרבה של המחלקות המקצועיות ברשות בשנת 2016, וכן את ההתקדמות באיכות ורמת השירותים הניתנים לציבור המבקשים. צעד התייעלות מרכזי אותו השלימה הרשות בשנה החולפת הינו המעבר לעבודה מקוונת מלאה בכלל מחלקות הרשות, בו יש כדי להנגיש את שירותי הרשות לציבורים רחבים יותר ואף לייעל את כלל מהלך הבחינה. בזכות מקצועיות עבודת הרשות ושיתופי הפעולה הרבים אותם היא בונה ומקיימת, נשמר ואף מתחזק מעמדה הבינלאומי של ישראל בתחום הקניין הרוחני העולמי."

השארת תגובה