שמיטה ויובל: תורה שבכתב ותורה שבעל פה • רגע בפרשה

רגע-בפרשה
רגע-בפרשה

שבת שלום ומבורך בפרשתנו התורה מלמדת אותנו על פרטי מצוות השמיטה, שבשנה השביעית עלינו לפרוש מעבודת האדמה וכן לשמוט את החובות של אחינו שנצטרכו ללוות ממנו כדי שכל אחד יוכל לעמוד על רגליו כלכלית מבלי לשאת את משקעי טעויות העבר.

ומכך שפרטי מצות השמיטה כתובים בתורה שנאמרו בהר סיני אנו למדים כי כל פרטי המצוות שבתורה שבעל פה – ניתנו גם הם בהר סיני.

עוד כתוב על מצוות היובל שבשנה החמישים היו חוזרים כל הקרקעות שנמכרו לבעליהן המקוריים ולהגיע להתחלה חדשה. על ידי זה כל אדם יכול היה לשנות את מצבו כי בחברה החקלאית שהייתה אז, אדם ללא קרקע היה ללא מעמד וכך נמנע מעם ישראל להגיע למצב כמו שהיה בקרב העמים שמעמד בעלי הקרקעות שלט על הצמתים/ וסאלים חסרי הקרקעות שהיו חסרי מעמד וזכויות.

השארת תגובה