אומרים לא לבג"ץ • כחלון לא ידון ב"מס דירה שלישית"

משה כחלון
משה כחלון

בג"ץ המליץ לכחלון להחזיר את חוק מס דירה שלישית לועדת הכלכלה של הכנסת בגלל שנפלו בו טעויות.

היום, מגיב היועץ המשפטי של הממשלה בשם שר האוצר כחלון, והוא דוחה את הצעת בית המשפט, והחוק והדיון על החוק יתבצע בבג"ץ.

בתגובת המדינה לבג"ץ נכתב כי: "לאחר ששר האוצר שקל היטב את הסוגיה הוא מסר שאינו מסכים לה בשל השלכותיה על שוק הדיור. בנוסף, המדינה סבורה כי על פניו הצעת בית המשפט מעוררת קושי משפטי במישור סמכות הממשלה והכנסת להסכים למתווה זה"

השארת תגובה