[banners_zone id=40]

גרבוז, בא למירון// הרב יוסי שווינגר מזמין

לג בעומר במירוןם, צילום יהודה פרקוביץ (65)
לג בעומר במירוןם, צילום יהודה פרקוביץ (65)
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

היום הזה למעשה נחשב ליום הכיפורים של המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים. זה היום שכל עם ישראל מעמיד אותנו למבחן האם עמדנו במטלות שהצבנו לעצמנו ובעיקר במטלות שהציב לנו הציבור. אם אלו דרכי גישה נוחים, שטחי הדלקה וכל מיני שירותים משירותים שונים.

אבל אני רוצה לדבר קצת על רוח. הייתי מזמין ביום כזה את האמן יאיר גרבוז. זה שכל כך התאמץ ללגלג על משתטחי הקברים ומנשקי המזוזות. יאיר, בא למירון ביום הזה ותראה ספרדים ואשכנזים, חילונים ודתיים, מסורתיים ומתקרבים. כל עמך ישראל מגיע בחדווה ובשמחה ומשתטח על הקבר כפי שנהג לומר הסבא הקדוש מרוז'ין: "בפנים יום כיפור ובחוץ שמחת תורה". אנשים יוצאים עם דמעות מנצנצות באחווה ובהתרוממות רוח שאין בהרבה מקומות.

אם לאחר שתראה את זה, עוד תחשוב על הלעג, אני כבר לא יודע מה לומר, אבל הייתי מזמין אותך לעוד אירוע שמתקיים למחרת במהלך היום, טקס שמבטא יותר מכל את ההמשך של העם היהודי ואני מתכוון לחלאקה המפורסמת שעושים למאות אם לא לאלפי ילדים שמגיעים למירון.

לראות סבא של סבא שבא למעמד הטהור הזה כאשר הילד נישא על כתפי האבא עם בגדי השיראין הזהובות, לראות את הדמעות של האמא ושל הסבתא, לראות את רוח ישראל סבא נמשכת מדור לדור. זה הניצחון האמיתי, יאיר.

אני נוהג כל שנה לארח גם עיתונאים חילונים, אנשי רוח ואנשים סקרנים שמעניינת אותם התופעה שקוראים לה ר' שמעון בל"ג בעומר. אין אחד שלא מתרגש ומוחה דמעה כשרואה את מעמד החלאקה ואת ההתרגשות של ההורים. רואים בזה את המשכו של העם היהודי.

יאיר, תבוא. מקווה שאחרי זה נוכל לקרוא לך ר' יאיר.

השארת תגובה