[banners_zone id=40]

השמרו לכם עלות בהר: אהרל'ה יקטר מזהיר – אל תשלחו ילדים לבד למירון

תולדות אברהם יצחק במירון
תולדות אברהם יצחק במירון

מירון מירון – חמש אותיות שמעבירות רטט ופחד בכל לב יהודי ויהודי. מירון, המקום הקדוש שאין בו מחיצות בין יהודים, אשכנזי, ספרדי, תימני, ליטאי וחסידי – כולם מרגישים מחוברים לקודש הקודשים רשב”י.

הורים יקרים, אל תשלחו את הבנים היקרים למירון ללא השגחה בשבת שלפני ל”ג בעומר ובטח לא בל”ג בעומר עצמו. בשבת שלפני ל”ג בעומר ההר מלא בכל סוגי האנשים שלא מקפידים להניח תפילין של ר”ת בכל ‏יום… אותם טיפוסים ישנים באוהלים בצדדי הדרך, לא בדיוק בצניעות, הדיבור שלהם, המילים שלהם אינם כאלה שכדאי לבחור זך לשמוע. מטבע הדברים הרבה מכשולים נעשים ר”ל בהר, הדיבורים והויכוחים עם אותם טיפוסים לא מוסיפים יראת שמים רק… ומה גם שכל בחור חושב שהוא מייצג את היהדות הנאמנה ‏ומנהל ויכוח עם אותם טיפוסים ‏על השקפה ונאמנות לדרך.

בל”ג בעומר אותם רקדנים על ההר בערבוביה נוראה, הרבה פעמים אחרי איזו אבקה ריחנית ומכשילים את הנוער הצעיר, הערבוביה על הדרך נוראה, הרמקולים עם לובשי הגלביות שמברכים על פתיחת המזל – לא מוסיפים קדושה וטהרה לצעירי הצאן.

לא לחינם באותן חצרות הקודש שלוקחים את הבחורים למירון – לא נותנים להם לצאת כל השבת ממתחם החצר.

ה'בת עין' היה מגיע ועורך הדלקה בל”ד בעומר, האר”י הקדוש היה שלושה ימים במירון, גם בל”ד בעומר יתקבלו התפילות – רק שאז הדרך יותר נקיה וטהורה.

השארת תגובה