נשיא המועצת בכה: אזכרת אחד עשר חודש לפטירת הרבנית יעל כהן

אמש נערכה אזכרת י"א חודש לרבנית יעל כהן, אשת חבר למרן ראש הישיבה הגר"ש כהן. נשיא המועצת בכה בהספדו: "מעולם לא ראיתי כדוגמתה". צילום: יעקב כהן

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

המונים התכנסו אמש בישיבת ׳פורת יוסף׳ בעיר העתיקה לעצרת מספד במלאת אחד עשר חודש לפטירת הרבנית יעל כהן ע״ה רעיית נשיא מועצת חכמי התורה מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן שליט"א.

במעמד השתתפו מרנן ורבנן גדולי ישראל :הגרב״מ אזרחי, הגר״ש בעדני, הראשל״צ הגרא״ב דורון, הגר״י הלל, הגר״מ מאיה, הגרש״ה קוק, הגר״ש בן שמעון, הגר״י כהן ועוד.

בדבריו עמד נשיא המועצת על כוחן וגדולתן של נשים במקורות ועל גדלותה של רעייתו ע״ה באומרו: ״היא הייתה ׳עזרתה לי׳. מעולם לא הפריעה לי בלימוד התורה. עזרה לי בכל דבר״. כאן נשנק קולו של מרן ראש הישיבה בבכי תמרורים וזעק ״מעולם לא ראיתי כדוגמתה של ׳עזר כנגדו׳, שמה לב לכל הנהגה שלי, הייתה מעירה לי לפעמים שאני טועה והייתי מודה לה. היא הגיעה מבית של גדולים. אבא ואמא שמעולם לא דיברו דברים בטלים ביניהם. בכל פעם שאני נזכר בה עולים בי דמעות״..

בסיום דבריו ביקש ראש הישיבה מרעיתו שכשם שעמדה לצידו כל השנים כן תמשיך לסייע לו מלמעלה בהמשך הרבצת התורה ובהעמדת תלמידים .

הגרב"מ אזרחי ראש ישיבת עטרת ישראל עמד בדבריו על הפסוק ״נודע בשערים בעלה בשבתו עם זקני ארץ״ ואמר כי ״די לנו להגיד מי הוא בעלה בשביל לומר את כל ההספד. כשרואים מיהו בעלה, ראש הישיבה, אפשר להבין מי היא היתה״. עוד בדבריו עמד הגרב״מ אזרחי על גדלותו והנהגתו של מרן ראש הישיבה הגר״ש כהן ואמר: ״כל כלל ישראל מונהג על ידו״, ״חובתינו להתפלל ולייחל שהקב״ה יתן לו כוחות לישא את עול העם על כתפיו״.

המעמד נחתם בקבלת עול מלכות שמיים מפי הגאון הגדול רבי שמחה הכהן קוק.

השארת תגובה