150,000 ₪ למעסיק: הכירו את אלו ש'מעסיקים בשוויון'

במסגרת תכנית "מעסיקים בשוויון" מפרסם היום שר העבודה והרווחה את רשימת המעסיקים שיזכו במאה וחמישים אלף שקלים "במתנה" • בנוסף לכסף, זכו המעסיקים בשלל ברכות מהשר ש"רואה בהם שותפים לדרך" • הרשימה המלאה – בפנים

אילוסטרציה: זייברט, חיים כץ ואלימלך פירר
אילוסטרציה: זייברט, חיים כץ ואלימלך פירר
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

במסגרת תכנית "מעסיקים בשוויון" יוקרו עסקים, חברות וארגונים ציבוריים, על פועלם לקידום שוויון מגדרי במקום העבודה. התכנית הוקמה בעקבות "החוק לעידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה והתאמת מקומות עבודה לנשים, אשר לצורך קידומו פעלה מועצה ציבורית, בראשות השופטת בדימוס דליה דורנר, שעסקה בקביעת אמות המידה להענקת המענקים הכספיים ואותות ההכרה למעסיקים. בעקבות החלטת הוועדה צפויה התכנית להעניק עד 8 מענקים כספיים בגובה 150,000 ש"ח כל אחד וכן עד 12 אותות הכרה.

הרשימה הסופית של 17 המועמדים לזכייה, גובשה בתהליך ארוך טווח שמטרתו הייתה לזהות ולהכיר לעומק את הנהלים והתרבות הארגונית בבתי עסק הבולטים בתחום קידום השוויון המגדרי במקום העבודה. באוקטובר 2014 נפתחה לראשונה ההרשמה לתכנית, שבסיומה הגישו מועמדותם 167 מעסיקים מהמגזר הפרטי והציבורי. לאחר מכן וועדה מקצועית ביצעה בקרה על דירוג המועמדים אשר זכו בניקוד הגבוה ביותר לפי אמות מידה שנקבעו, כגון שיעור פערי שכר בין נשים לגברים אצל המעסיק, גיוס וקידום העסקת נשים בדרגות השונות בארגון, עידוד ומתן אפשרויות לעובדים ולעובדות לאיזון עבודה ומשפחה, המדיניות שנוקט המעסיק כלפי עובדות בהריון ובני זוגן, ועוד.

בהמשך התהליך, המועמדים בעלי הניקוד הגבוה ביותר בכל קטגורית מעסיקים (קטן, בינוני, גדול, גדול במיוחד וציבורי) עברה לשלב בחינה מתקדם הכולל סיור בבית העסק וראיון עם בעלי תפקידים שונים הפועלים בו. כעת, טרם קבלת ההחלטה הסופית על-ידי שר העבודה והרווחה, מפורסמת רשימת המעסיקים המועמדים לזכייה להערות הציבור (מצורפת מטה). הודעה בדבר הזכייה נשלחה למתמודדים. משרד העבודה והרווחה מברך את העסקים שהשתתפו בתוכנית ומודה להם.

השארת תגובה