צפו: נשיא מועצת החכמים, חנך ישיבה חדשה לצעירים בנתיבות

מאות מתושבי נתיבות השתתפו אמש בכנס יסוד לישיבה לצעירים מצוינים שתפתח בעז"ה בחודש אלול ע"י רב קהילת לב אליהו הרב משה פרץ.

הכנס נערך ברוב פאר והדר בהיכל הגדול בקהילת "לב אליהו" במעמד נשיא מועצת חכמי התורה, ראש הישיבה חכם שלום כהן שטרח והגיע באופן מיוחד למעמד זה. ובהשתתפות ראשי ישיבות וראשי כוללים, רבני קהילות וצוות הישיבה.

פתח והנחה את המעמד האדיר בטוב טעם רבי ראובן זכאים ראש ביהמ"ד לרבנים "זכרון יעקב" שציטט בין היתר את דברי הגמרא ביומא "מימיהן של אבותינו לא פסקה ישיבה מהן" לידע ולהודיע שאין קיום לאומה ואין קיום לתורה בלי מוסד הישיבה המקודש.

עם כניסת מרן ראש הישיבה נעמד הקהל הגדול ופצח בשירה אדירה לכבודה של תורה ימים על ימי מלך תוסיף שנותיו כמו דור ודור.

הרב דנון דנין רב קהילת קודש נתיבות קידם את פני מרן ראש הישיבה בדברים נרגשים, ושיבח את הרב משה פרץ על מסירותו הרבה למען בני קהילתו ואמר כי מסירותו זו היא סוד ההצלחה של הקהילה.

רב הקהילה וראש הישיבה רבי משה פרץ גולל בדבריו את מסכת הקמת הקהילה בסיעתא דשמיא מרובה מהמסד עד הטפחות. ועד ליום הקמת הישיבה הקטנה בשעטומ"צ דבר שעונה על הצורך הרב ביותר לו זקוקים בני התורה בעיר.

כמו כן סיפר כי הוא מתכוון בס"ד להקים בהמשך גם ישיבה גדולה במטרה שתהיינה הישיבות בתי היוצר להעמדת תלמידי חכמים עצומים ומורי הוראות בישראל.

בנוסף, ציין את העידוד לו זכה ממרן רשכבה"ג רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל, ומראש הישיבה הנערץ הגר"י מאיר זצוקלל"ה מי שהקים עולה של תורה בנגב שסייע לו במסירות נפש ממש. ובלי ספק זכותם ותורתם תחפוף על הישיבה הקדושה המתייסדת בעיר.

את המשא המרכזי נשא ראש הישיבה חכם שלום כהן ששיבח את היוזמה לפתוח ישיבה לצעירים בתוך העיר בלי צורך לנדוד לערים אחרות: "בזמנינו -אמר- יש הרבה נסיונות ועל ההורים לשמור על ילדיהם מכל משמר וע"כ זה דבר מבורך מאוד שפותחים ישיבה בתוך העיר". בהמשך דבריו חיזק את הציבור להזהר בעניינים של בין אדם לחבירו ובפרט בימים אלו. כן עמד על החובה הקדושה בנוסף ללימודי העיון בגפ"ת ללמוד הלכה למעשה לדעת את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון".

בסיום בירך את ראש הישיבה הרב פרץ ואמר ששמו משה בבחינת משה רבינו שמוסר ומרביץ תורה בקהילתו ובכל אתר ואתר ובירכו שיזכה להגדיל תורה ולהאדירה ולראות ברכה בעמלו.

במעמד נאמו ראשי ישיבות ורבנים נכבדים נוספים.

כמו כן הוקראו מכתבי ברכה שנשלחו למעמד מהרבנים הגאונים הרב משה צדקה ראש ישיבת "פורת יוסף" גאולה והרב מיכאל טולידנו ראש ישיבת "אור ברוך".

טרם צאתו, כובד נשיא מועצת החכמים ראש הישיבה בקביעת המזוזה המגולפת הגדולה בעולם בפתח בנין המרכז הרוחני של הקהילה.

השארת תגובה