פרשת שמיני • זמני כניסת ויציאת השבת

שולחן שבת
שולחן שבת

ירושלים

כניסת השבת: 18:37. יציאת השבת: 19:51

תל אביב

כניסת השבת: 18:52. יציאת השבת: 19:54

חיפה

כניסת השבת: 18:44. יציאת השבת:19:54

באר שבע

כניסת השבת: 18:54. יציאת השבת: 19:53