בנק ישראל: "הורדת המסים ראויה – יש לייצר מקורות תקציביים"

האם בנק ישראל חושש להפוך ל'אוייב העם' ובשל כך חרג הפעם ממנהגו כשהביע תמיכה בשורת הטבות המס עליהם הכריז שר האוצר כחלון? – בהודעת בנק ישראל אמנם מובעת באופן חריג תמיכה במהלכי האוצר אך גם הסתייגות קלה

כספומט
כספומט

בנק ישראל ידוע לאורך שנים באג'נדה המסורתית ולפיו יש להתנגד להפחתת מסים, העמדה המסורתית של הבנק לאורך השנים גרס, כי במקום הפחתת המס לאזרח הרי שעל המדינה להשקיע את הכספים בחינוך, עידוד תעסוקה, בריאות, תרבות, תשתיות ובשרותים חברתיים אחרים.

לכן כשהבנק פרסם הודעה ולפיו הוא מביע תמיכה במרבית הכרזותיו של האוצר, היו רבים שהופתעו והרימו גבה.

אלא שמעיון נוסף בהודעת הבנק ניתן להסיק כי גם הד"ר קרנית פלוג נגידת בנק ישראל חוששת להפוך לאוייבת העם ולצאת באופן אקטיבי כמו רבים אחרים במערכת הפוליטית נגד היוזמה החברתית של כחלון.

כך כשלצד חלוקת השבחים לתוכנית, מודגש כי חייבים למצוא עבורם מקורות תקציביים נוספים.

"תוכניות האוצר, משתלבים היטב באסטרטגיה הממשלתית לעידוד התעסוקה, צמצום העוני בקרב עובדים, וסיוע למשפחות צעירות עובדות, ותואמים את המלצות המדיניות של בנק ישראל. היות ומדובר בצעדים הנותנים מענה לבעיות מבניות, חשוב שהצעדים יהיו פרמננטיים ולא יופסקו לאחר שנה וחצי". נאמר בהודעה.

בהמשך נאמר, כי "חשוב שהממשלה תייצר מקורות תקציביים גם לכך בתקציבים הבאים, תוך עמידה במתווה המתון של הפחתת הגירעון הקבוע בחוק, כך שיחס החוב לתוצר יוכל להמשיך לרדת במתינות באופן מתמשך, גם כאשר יפוגו הגורמים הזמניים הפועלים כיום לירידתו".

השארת תגובה