מתחו ביקורת על ארדואן ואינם מורשים לעזוב את המדינה

כמאה אזרחים הולנדים אינם מורשים לעזוב את טורקיה משום שמתחו ביקורת פומבית על הנשיא ארדואן.

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך