שֶהָיוּ מְסֻבִּין • ככה עושים את זה נכון, בלי כאב גב

דר גד ולן
דר גד ולן
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא עתה משעבוד מצרים שנאמר (דברים ו') ואותנו הוציא משם וגו', ועל דבר זה צווה הקב"ה בתורה (דברים ה') וזכרת כי עבד היית כלומר כאילו אתה בעצמך היית עבד ויצאת לחירות ונפדית. לפיכך כשסועד אדם בלילה הזה צריך לאכול ולשתות והוא מיסב דרך חירות".

"אפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב, אישה אינה צריכה הסיבה…ואימתי צריכין הסבה? בשעת אכילת כזית מצה ובשתיית ארבע כוסות האלו, ושאר אכילתו ושתייתו אם היסב הרי זה משובח ואם לאו אינו צריך" (הרמב"ם, הלכות חמץ ומצה פרק ז').

לכשמתקרב ליל הסדר ובתוך שלל ההכנות, ניקיון הבית ומירוקו, הגעלת הכלים והכשרת הבית לפסח, כאבי הגב המופיעים תוך כדי המאמץ והפעילות הינם בלתי נמנעים, ומגיל מסוים הם נפוצים מאוד. אלו כאבים שקשה להימנע מהם, כיוון שהם תופעה טבעית המלווה את המאמץ הגופני הכרוך בהכנות ובהכשרת הבית לקראת הפסח.

אולם, ישנו כאב גב אחר, שבדרך כלל מופיע תוך כדי או מיד לאחר ליל הסדר וקריאת ההגדה, וסיבתו המנהג להיסב לאורך כל ליל הסדר וקריאת ההגדה בהסיבה על צד שמאל.

תנוחה זו יוצרת עומס מופרז על מפרקי עמוד השדרה מימין, ושרירי הגב משמאל, תוך הפרת האיזון הטבעי של הכוחות הפועלים על עמוד השדרה והמופעלים על ידי השרירים זוקפי הגב, ושרירי הליבה הנמצאים קדמית לעמוד השדרה.

כאשר מגבילים את קיום מצוות ההסיבה לשתיית ארבע הכוסות ואכילת המצה כזית, משך העומס הלא אחיד על עמוד השדרה ושרירי הגב הינו מספר דקות בלבד, ולא שעות ארוכות. כך נקיים המצווה כהלכתה, ונמנע הופעת כאב גב תחתון לאחר ליל הסדר, ונוכל ליהנות מהמשך החג וחול המועד פסח, ללא שנוטרד על ידי כאב גב תחתון מגביל ומציק.

השארת תגובה