יש אש בלי עשן • סיגריות ללא עשן כמו סיגריות רגילות

סיגריות
סיגריות

משרד הבריאות חוזר בו מהחלטתו כי המוצר החדש של חברת הטבק פיליפ מוריס – סיגריה ללא עשן, אינו ככל מוצרי הטבק הרגילים ואינו כפוף למגבלות של שאר המוצרים, ומעתה המוצר הינו ככל מוצרי הטבק בישראל, אך משרד הבריאות ימתין עד להחלטת משרד הבריאות האמריקאי בנוגע לבריאותו של המוצר.

בהודעה ממשרד הבריאות נמסר כי "במקביל להמתנה לקבלת עמדת ה-FDA הוא מתכנן *בשלב זה* להחיל על המוצר את ההוראות החלות מתוקף החקיקה בנושא מגבלות שיווק ופרסום ועישון במקומות ציבוריים, זאת בנוסף להבהרות שניתנו על ידי החברה כי היא תחיל על עצמה החלת חלק גדול ממגבלות אלו.

בהודאת משרד הבריאות נאמר כי "עמדה זו מבוססת על מידע שנתקבל לאחרונה בשיחות עם ה-FDA לפיהן ההחלטה הסופית בעניין המוצר צפויה להתקבל בעוד שנה ויותר, וכן על בסיס המידע לפיה המוצר הוגש ל-FDA לאישור שיווק גם במסלול שאינו מחייב הוכחת נזק מופחת, תיבחן גם אפשרות ליצירת תשתית חקיקה שתאפשר להגדיר גם בישראל מוצרים מופחתי סיכון בדומה למצב הנהוג ב-FDA בארה"ב".

השארת תגובה