ממזערים נזקים • עוצרים בקצת את הקיצוץ בתקציבי ה'קמחא דפסחא'

בהמשך לחשיפת 'כל הזמן', משרד האוצר העביר פחות מהסכום שכבר הובטח עבור 'קחמא דפסחא'. ישראל איכלר הזדעק בדיון בוועדה לפניות הציבור והאוצר: ״תקציב קמחא דפסחא ייועבר בשלמותו״ • עדיין מדובר בקיצוץ ענק משנה שעברה

משרד האוצר העביר 14 מליון ש״ח בלבד לתקציב ״קמחא דפסחא״. כך הודיע משרד הרווחה לועדה לפניות הציבור של הכנסת. זהו קיצוץ דרסטי לעומת השנה שעברה בה הוקצבו קרוב לשמונה עשרה מליון ש״ח לקמחא דפסחא (זאת לאחר קיצוצים חוזרים ונשנים בשנים האחרונות שהתקציב עמד בימיו הטובים על 50 מליון ש"ח) . עמותות החסד המחלקות עשרות אלפי סלי מזון פנו לועדה לפניות הציבור, בטענה כי שלשה שבועות לפני פסח עדיין לא הוקצבה פרוטה אחת לקמחא דפסחא. אף לא פורסמו הקריטוריונים להגשת בקשות לתמיכה. זאת בשעה שהמדינה שולחת נזקקים לקבל סלי מזון בעמותות שרובן חרדיות. המדינה אף דורשת שהסל לא יפחת ממאה וחמישים שקל כאשר השתתפות המדינה פחות מעשרה שקלים לסל מזון. בדיון התברר עוד שבבסיס התקציב של משרד הרווחה יש תקציבים לכל חוליי החברה, אך לסלי מזון ל"קמחא דפסחא" אין תקציב בבסיס. כל שנה צריך להיאבק מחדש.

עוד בנושא:

שוב: בניגוד להודעות, שר הרווחה מקצץ את תקציב התמיכה בקמחא דפסחא

חה"כ מלכיאלי מזדעק: "להביא שמחה למשפחות העניות"

שלש שעות לפני הדיון המתוכנן, העביר משרד האוצר תקציב של 14 מליון בלבד. לשאלת היו"ר טען נציג האוצר שגם השנה כמו בשנה שעברה יוקצבו שמונה עשר מליון, חלקם מן האוצר שהועבר היום והשאר ממשרד הרווחה.

אך בדיון התברר שהמשרד לקח כספי קמחא דפסחא, למען מטרות חשובות אחרות. היו״ר ח״כ הרב ישראל אייכלר אמר כי אין הצדקה להסטת תקציב מכספי עניים אלה לעניים אחרים. תקציב הרווחה עומד על כשבעים מליארד ש״ח, כולל הביטוח הלאומי ואין סיבה לקחת מכבשת הרש, למימון מסגרות הזנה לעניים אחרים, שמקבלים שקל אחד למנה. במקום תוספת תקציב רצינית, מעבירים מעוני לעוני.

בנוסף קיימת תכנית נסיונית למיזם בטחון תזונתי לעניים בשלושים ושמונה יישובים ובני ברק מחוץ לרשימה. ח״כ הרב אייכלר טען שהפקידים שקבעו את רשימת הזכאים לבטחון תזונתי, ידעו שבבני ברק חיים עניים חרדים ואין שום סיבה הגיונית אחרת לאפליה והקיפוח של עניי העיר הזאת.

במכתב דחוף ששלח יו״ר הועדה לשרי האוצר והרווחה, הוא מגולל את סבלם של נצרכי סלי המזון וקמחא דפסחא ומוסיף.

"בטרם יפורסם הסכום, באופן רשמי, אבקש לעשות כל מה שביכולתכם ובסמכותכם על מנת להגדיל את התקציב הכולל ולהשוות לסכום שניתן בשנה שעברה כ-18 מלש"ח, לפחות. להזכירכם, רק לפני שלש שנים הוקצבו לסלי מזון 50 מליון שקל. לפני שנתיים זה ירד ל 38 שקל ובשנה שעברה ל 18 מליון בלבד. לצערינו הרב מספר העניים במדינה לא פחת אלא עלה".

"כמו כן אבקש שלא לקצץ מתקציב קמחא דפסחא 600.000 ₪ עבור תקציב ההזנה. זאת בגלל שוועדת העזבונות לא תקצבה נושא זה כראוי. מיזמי ההזנה חשובים ביותר אך לא על חשבון העניים שמקבלים סלי מזון "קמחא דפסחא".

בנוסף, בדיון הנוכחי הוזכר הפיילוט למיזם לבטחון תזונתי שכולל 36 ישובים. מרשימה זו נעדרת העיר בני ברק. אבקש להכליל את בני ברק גם במיזם חשוב זה" כותב ח"כ הרב ישראל אייכלר.

השארת תגובה