מנקים לפסח: ניקוי בטיחותי של הגז והכיריים

כולנו יודעים שעם גז לא עושים טעויות, אבל לא תמיד אנחנו מודעים מספיק • לפני שתתחילו לנקות את המטבח מלכלוך ובמיוחד מן החמץ, שימו לב ממה להישמר ואיך לעשות זאת מבלי לסכן את בריאותינו או את שלמות המוצרים • כך תעשו את זה נכון גם מבחינה הלכתית

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

אין ספק שבניקיונות לקראת הפסח הקרב ובא, יש מקום מרכזי למטבח, לכליו ולמכשירי הגז שלו, במיוחד לשם כך חברת 'פזגז' מגישה סדרת כללים לניקוי מערכת הגז והכיריים, שימלא אחר דרישות ההלכה מחד גיסא אך תוך היצמדות לכללי הבטיחות והזהירות הנדרשים מאידך גיסא.

דרישות ההלכה בניקיון הגז והכריים:

  • גוף הכיריים – אפשר לכסות בנייר אלומיניום את הלכלוך, או לצבוע בצבע אלומיניום. עדיף להשתמש בחלקים וברשת עילית המיוחדים לפסח. יש להישמר מלכסות את פתחי המבערים.
  • המבערים – אין צורך לנקות, הם מתחממים ושורפים את החמץ תוך כדי שימוש.
  • הצלחת מתחת למבערים – לרוב אם נופל לשם מזון, לא אוספים אותו וממילא נחשב כטרף. כשמניחים נייר אלומיניום, חשוב להקפיד, הן בצלחת והן בגוף הכיריים, שעובי נייר האלומיניום יהיה כזה שאין חשש שיקרע במהלך ימי החג.
  • הכפתורים – יש לנקות את הכפתורים במטלית, כל כפתור במשך כחמש עשרה שניות.

חשוב לציין! בבואנו לנקות את הכיריים – אין לנתק את צינור הגומי של הגז! ניתן לנקות את הכיריים עם סבון ומים, אך חשוב מאד לייבש את המים לפני הפעלת הכיריים מחדש, אחרת עשויים מבערי הכיריים לעבוד באופן לא תקין, ואף לגרום חלילה לדליפת גז לא שרוף מהכיריים.

זהירות: ריח חריף באוויר

  • לגז הבישול מוסיפים חומר עם ריח חזק בשם מרקפטן, על מנת שהמשתמש בגז יוכל לזהות דליפה חלילה וחס. באם אתם מריחים ריח אופייני לגז – פירוש הדבר שקיימת דליפה, ויתכן שאחד הצינורות נקרע או הוזז, וגז משתחרר לאוויר. במקרה כזה יש לסגור מיידית את ברז הגז הראשי ו/או את מיכלי הגז של הדירה, ולהודיע לחברת הגז.
  • במידה וריח הגז חריף והוא כבר התפשט בכל הבית, יש לבצע את הפעולות הבאות: אין להפעיל בשום אופן מפסקי חשמל בבית! וכן יש לסגור את מפסק החשמל הראשי שממוקם מחוץ לבית. כמו כן יש לסגור מיד את ברז הגז הראשי, לפתוח חלונות ודלתות, ולהודיע לחברת הגז/ מכבי אש ולהתפנות מהבית.
  • חשוב לדעת: אין צורך לתחזק את צינורות הגז בבית, אך יש לוודא שנעשית בדיקה תקנית אחת ל-5 שנים המתבצעת ללא עלות. בבדיקה זו חברת הגז מחליפה את צינור הגומי המחובר לכיריים ללא חיוב. באם אתם מזהים אביזר גז פגום או דולף – יש להודיע מיד לחברת הגז.
  • במידה ותרצו להתקין כיריים מיוחדות לפסח, את החיבור למערכת הגז יש לבצע אך ורק על ידי טכנאי גז מוסמך.
השארת תגובה