ביתר עילית: חברי המועצה אישרו את תקציב הפיתוח לשנת 2017

מליאת מועצת העיר אישרה תב"רים בסך כ-22 מיליון שקלים להשקעות ופיתוח נרחבים ברחבי העיר • מועצת העיר גם אישרה את בחירתו של גזבר העירייה החדש: משה עמדי, מי ששימש עד כה בהצלחה כמנהל אגף הגביה • בשורה גדולה: אושרו גם תבחיני תמיכות לבינוי בתי כנסת, מקוואות ותמיכה שוטפת במוסדות פטור

ראש העיר מאיר רובינשטיין
ראש העיר מאיר רובינשטיין
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

חברי מועצת עיריית ביתר עילית אישרו תקציבי השקעות ופיתוח ברחבי העיר בסך של כ-22 מיליוני שקלים. מדובר בתב"רים (תקציב בלתי רגיל) שאושרו בנוסף לתקציב העירייה השוטף שאושר בחודש שעבר, בסך כ-200 מיליון שקלים.

בין הסעיפים המרכזיים שאושרו, הינו סעיף התמיכות, שהובל ע"י יו"ר ועדת תמיכות וחבר הנהלת העיר בעריש שמעיה, וכולל בתוכו תקצוב לבניית מבני ציבור, בתי כנסת ומקוואות, בסך 6 מיליון שקלים. מדובר בבשורה דרמטית, של תמיכה תקציבית מצד העירייה בבניית בתי כנסת, מקוואות, מבני דת ועוד.

בנוסף, אושרו פרויקטים רבים בעיר, בהם העתקת קו סניקה חדש בכ-6 מיליון שקלים, תכנון, שיפוץ ושדרוג צמתים ורחובות רבים בעיר, שיפוץ מקוואות, רכישת מתקני משחקים, הצבת משטחי דשא גדולים, תוספות משמעותיות למערך הטיפול והקידום של הנוער, ועוד.

מליאת המועצה גם אישרה את מינויו של מר משה עמדי לגזבר העירייה. עמדי שימש עד כה כמנהל אגף הגבייה, וצבר הערכה מקצועית רבה במשך השנים על תפקודו המעולה. מעבר להיותו איש מקצוע מצוין, מינויו יאפשר את הרצף הניהולי בעירייה, תוך שמירה על הרכב הצוות הקיים, שהביא את העירייה להישגים מקצועיים רבים.

חלק חשוב נוסף שאושר בישיבת המועצה, הוא תבחינים למתן תמיכות למוסדות חינוך, תרבות ודת בעיר. האישור יאפשר גם להוציא לפועל את הודעת ראש העיר מסוף שנת 2016, כי יעניק תמיכת עירייה גם למוסדות החינוך המסווגים במשרד החינוך כמוסד פטור.

כזכור, הודיעה העירייה בסוף שנת 2016, כי לנוכח הגדלת מענקי האיזון ע"י משרד הפנים, יחולקו תקציבי "חוק נהרי" למוסדות ה"מוכר שאינו רשמי", זאת בהתאם לחוק.

אלא שרה"ע לא הסתפק בכך והודיע, כי גם למוסדות החינוך הרשומים כ"מוסד פטור" תוענק תמיכה עירונית באמצעות סעיף תמיכות, זאת על אף שאינם זכאים כאמור לתמיכה תקציבית ע"פ חוק נהרי: "אסור לנו לקפח חלילה מוסדות החינוך הנאמנים להוראת רבותיהם שליט"א ורשומים כ'מוסדות פטור', ולכן ביקשתי לתקצב גם אותם. סברתי שזו תהיה בושה לעירנו, אם חלילה נקפח לחלוטין מוסדות אלו, וברוך ה' שאנו יכולים השנה לתקצב גם אותם".

השארת תגובה