אושר בקריאה שלישית: סירבתם להשיב לסקר? לא תושלכו לכלא

מליאת הכנסת אישרה לפני שעה קלה את הצעת החוק של חבר הכנסת ישראל אייכלר לתיקון פקודת הסטטיסטיקה • לפי החוק, סירוב מענה לשאלוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תיענה בעונש כספי בלבד, על סך 200 שקלים

ישראל אייכלר. צילום: מאיר דהן
ישראל אייכלר. צילום: מאיר דהן

מליאת הכנסת אישרה לפני זמן קצר את הצעת החוק של חבר הכנסת ישראל אייכלר לתיקון פקודת הסטטיסטיקה. לפי התיקון החדש לא תתאפשר הענשת אזרחים המסרבים לענות לשאלוני וסקרי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בעונש מאסר.

במסגרת פעילות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נשלחים מעת לעת שאלונים וסקרים לתיבות הדואר, כאשר כל פעם בוחרים בלשכה בקהל מפולח אליו מיועד השאלון. עד להיום, איפשר החוק הענשה של עד לשלושה חודשי מאסר לבוחרים שלא להשיב לשאלונים שמוענו עבורם. הצעת החוק של אייכלר, שכאמור, אושרה לפני שעה קלה, מבטלת את עונש המאסר – שיוחלף בעונש כספי של עד למאתיים שקלים.

"הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עושה עבודה מקצועית בכל הקשור לאיסוף נתונים על מגוון החיים במדינת ישראל. שיתוף הפעולה של הציבור הוא חשוב ביותר, שהרי לפי הנתונים שנמסרים על ידי הציבור נקבעים מדדים חשובים בכלכלה ובחברה שלהם השפעה רבה על הפעילות הכלכלית והחברתית בישראל. עם זאת, איום בעונש מאסר על אזרח שלא ימלא את השאלון הוא מוגזם ואינו משרת את האינטרס של הלשכה עצמה, ויש בו משום פגיעה בזכויות האדם הבסיסיות ביותר לשמור על סודיות הוצאותיו ואורחות חייו הפרטיים", נכתב בדברי ההסבר של הצעת החוק.

השארת תגובה