ביהמ"ש קבע: הסדר של הבנק עם ערב אחד, אינו מחייב את הערב הנוסף

ביהמ"ש העליון דחה ערעור שהגיש אזרח שחתום היה יחד עם חברו כערבים להלוואה בנקאית, כי ההסכם להחזרת הכסף שהוסכם ונחתם עם חברו יחול גם עליו – ביהמ"ש: העותר התחמק לאורך זמן מניהול מו"מ עם הבנק ומשעה שחברו הגיע להסדר, מבקש הוא 'לתפוס על כך טרמפ'

איך-לחסוך-כסף
איך-לחסוך-כסף
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

ביהמ"ש העליון דחה ערעור שהגיש אזרח, נגד פסק דין של ביהמ"ש המחוזי שדחה את טענתו על אפליה וחוסר תום לב בהתנהלות הבנק בעניינו לעומת התנהלות מחוותית שניהלה כלפי ערב נוסף.

מדובר בהלוואה בנקאית על סך 60 מיליון שקלים לטובת חברה מסוימת, עליו היו חתומים שני ערבים, כעבור זמן התברר כי אין באפשרות החברה לעמוד בנטל ההחזרים או אז פנה הבנק לערבים בדרישה להשבת סכום ההלואה.

בהמשך הגיע הבנק להסכם מול אחד הערבים ולפיו ישלם חלק מהסכום, מנגד סרב ערב נוסף להיכנס להליך ומשהחל בכך הכניס תנאים שהבנק סרב להן בתוקף, או אז תבע אותו הבנק על סכום של 2.5 מיליון שקלים, כאשר ביהמ"ש קיבל את העתירה וחייב אותו בתשלום נוסף, הגיש הערב ערער ל'עליון'.

לפי הדיווח ב'גלובס', טען הערב בערעור, כי ההסכם שגובש במהלך המו"מ שניהל עם הבנק, מהווה חוזה מחייב בינו לבין הבנק.

עוד טען, כי הבנק הפר את חובת תום הלב המוטלת עליו, בכך שנהג באופן שונה בשני הערבים ובכך שלא יידע אותו על גיבוש הסכם הפשרה עם הערב הנוסף וכן באופן ניהול המשא-ומתן מולו.

בהחלטת ביהמ"ש נאמר, כי "המערער נקט גישה פסיבית ולא לקח כל אחריות על חובותיו לבנק, וכי השינויים שבוצעו בכתב-יד במסמך העקרונות הם שינויים עקרוניים שמשמעותם היא כי הוא אינו מעוניין לבצע את חלקו בהסכם המחייב. בית המשפט קבע כי המערער לא הוכיח שהבנק נהג עימו בחוסר תום-לב במשא-ומתן".

עוד טען ביהמ"ש כי אין זה מחובתו של הבנק לפתוח במסע 'שכנוע' כדי להחזיר את הערב לשולחן המו"מ, כמו"מ משעה שנחתם הסכם עם ערב אחד, אין זה הוגן מצד הערב 'לתפוס טרמפ' על ההסדר שגובש עם הערב הנוסף לאחר מו"מ מאומץ ולקצור את פירותיו.

השארת תגובה