חברת דירוג האשראי הבינלאומית S&P: דירוג האשראי שלישראל +A

חברת דירוג האשראי הבינלאומית S&P אישררה את דירוג האשראי של מדינת ישראל ברמה של +A עם תחזית יציבה. שר האוצר משה כחלון: "עדות נוספת לחוסנה ויציבותה של הכלכלה הישראלית"

בורסה - אילוסטרציה
בורסה - אילוסטרציה
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

חברת דירוג האשראי הבינלאומית S&P פרסמה ביום שישי האחרון כי אשררה את דירוג האשראי של מדינת ישראל והותירה אותו על כנו, ברמה של A+ עם תחזית יציבה. מדובר באשרור דירוג שני מאז ביקורם השנתי של נציגי החברה בישראל, שהתקיים בחודש מרץ 2016.

בהודעה לעיתונות שפרסמה החברה, צוין שאשרור הדירוג מגיע על רקע ציפיית האנליסטים כי כלכלת ישראל תשמור על תוואי צמיחה בר-קיימא, החשבונות החיצוניים יוותרו חזקים וכי המדיניות הפיסקלית והמוניטרית תהיה זהירה. בדוח אף מצוין כי התחזית היציבה משקפת את הערכת S&P שהממשלה תמשיך לדבוק במדיניות מקרו-כלכלית שקולה ותבטיח את היציבות של החוב הממשלתי לאורך השנים 2017-2020, ושהשפעת הסיכונים הביטחוניים על כלכלת ישראל תיוותר מוגבלת במהלך השנתיים הקרובות.

נציגי חברת הדירוג מדגישים בהודעתם את חוזקות הליבה של דירוג האשראי של ישראל, כגון: כלכלה מגוונת ומשגשגת, חשבונות חיצוניים חזקים ומסגרת מוניטרית גמישה. שתי המגבלות העיקריות של הדירוג נותרו נטל החוב הגבוה וכן סיכונים גיאו-פוליטיים והשלכותיהם הכלכליות.

ב-S&P מעריכים כי כלכלת ישראל תצמח בשיעור ממוצע של כ- 3.1% בשנים 2017-2020, שיעור גבוה יחסית למדינות ייחוס בעלות רמת עושר דומה. הצמיחה תהיה מונעת על-ידי צריכה פרטית, המשך פעילות השקעות של תאגידים וכן יצוא שירותים חזק הנתמך על ידי גמישות מוניטרית. בדוח מצוין כי הכנסות גבוהות ממסים תמכו בביצועים הפיסקליים של הממשלה הרחבה שנה שנייה ברציפות, עם גירעון של 2.2% מהתוצר בשנים 2015-2016. עם זאת, בהינתן התכניות להגדלת הוצאות על בריאות, חינוך ותשתיות בתקציב 2017-2018, כמו גם פוטנציאל צמיחה נמוך בהכנסות, אנו צופים כי הביצועים הפיסקליים ייחלשו מעט בטווח הבינוני, יחד עם הגעה ליעד הגירעון, של 2.9% מהתוצר. בהודעה רשום כי שיעור גבוה של צמיחת תוצר נומינלי ואינפלציה נמוכה עזרו להוריד את החוב הממשלתי נטו, והאנליסטים צופים כי שיעור החוב נטו כאחוז מהתוצר יישמר יציב יחסית עד שנת 2020.

עוד מצוין בדוח כי ביצועים חזקים בתחום היצוא, החשבונות החיצוניים החזקים של ישראל והגמישות המוניטרית של המדינה מהווים נקודות חוזק בדירוג האשראי שלה. מחירי הדיור מצוינים כאחד האתגרים המרכזיים העומדים בפני המשק הישראלי והאנליסטים סבורים כי הממשלה יישמה עד כה מגוון של צעדים מקיפים בכדי להגדיל את היצע הדירות, אך בהתחשב במגבלות הקיבולת בענף הבנייה, הזמן הדרוש לבניית בתים והמשך הגידול בביקוש, הם מצפים שההשפעה תהיה מוגבלת בטווח הקרוב.

חברת S&P מציינת כי שיפור ניכר במצב הגיאופוליטי ויישום מדיניות פיסקלית אחראית אשר תעלה על ציפיות האנליסטים ו/או ירידה משמעותית בחוב הממשלתי עשויים להביא להעלאת דירוג. לחליפין, עלייה בגירעונות הממשלה והחוב הממשלתי או אובדן נתפס של התמיכה הבינלאומית אשר יגרום לבידוד הכלכלה הישראלית, עלולים לפגוע בדירוג האשראי של ישראל.

להלן הדירוג הנוכחי של ישראל על-ידי חברות הדירוג הבינלאומיות:
S&P A+ יציב
פיץ' A+ יציב
מודיס A1 יציב

שר האוצר משה כחלון הגיב: "אשרור דירוג האשראי הוא עדות נוספת לחוסנה ויציבותה של הכלכלה הישראלית. אנחנו מסיימים שנה עם נתונים כלכליים חזקים, רמת האבטלה היא הנמוכה בכל הזמנים, יחס החוב לתוצר ירד בצורה דרמטית והגירעון נמוך מהצפוי. יחד עם זאת הגדלנו באופן משמעותי את ההוצאות של המשרדים החברתיים והעברנו במסגרת התקציב רפורמות שיגבירו את רמת התחרותיות במשק ויסייעו להוזלת יוקר המחייה. נמשיך להוביל את הכלכלה הישראלית בנחישות ובאחריות עם מדיניות של כלכלה חופשית ורגישות חברתית".

החשב הכללי, רוני חזקיהו: "אשרור הדירוג בא על רקע החוזק בנתונים הפיסקליים לרבות הגירעון הנמוך והירידה המתמשכת ביחס החוב לתוצר".

השארת תגובה