מכשול בדרך להדחה? יועמ"ש הכנסת לאלקין: "בקשתך לא מנומקת כנדרש"

היועץ המשפטי של הכנסת עו"ד אייל ינון דורש מהשר זאב אלקין להחתים מחדש את 72 חברי הכנסת שחתמו על יוזמת הדחת חבר הכנסת באסל גאטס שחשוד בהרחת טלפונים סלולריים לאסירים ביטחוניים, "בקשתך לא מנומקת"

השר אלקין
השר אלקין
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

מכשול בדרך להדחת חה"כ באסל גטאס: במכתב ששלח היועץ המשפטי לכנסת עו"ד אייל ינון לשר זאב אלקין, בדרישה שיצרף נימוקים מסודרים ויחתים מחדש את 72 חברי הכנסת שחתומים על בקשת ההדחה של חבר הכנסת באסל גטאס (הרשימה המשותפת), החשוד בהברחת טלפונים סלולריים לאסירים ביטחוניים.

היועמ"ש טען כי "לא ניתן להסתפק בתשתית עובדתית תמציתית ולא עדכנית כפי שהוצגה בבקשה", והוסיף: "ככל שאתה ויתר חברי הכנסת החתומים על הבקשה מעוניינים לקדם מהלך שכזה עליכם להגיש ליו"ר הכנסת בקשה חדשה, עדכנית ומנומקת בזיקה ליסודות העילה".

השר זאב אלקין מבהיר לאור הפרסום: "היות ורוב החתימות נאספו עוד לפני הגשת טיוטת כתב האישום, נוסח המכתב ליו"ר הכנסת התבסס רק על החומר הראשוני שפורסם. בהתייעצות עם היועמ"ש של הכנסת סוכם שנצרף לפנייה ניסוח מעודכן שיכלול את הסרטון המפליל ואת החומר בטיוטת כתב האישום שהוכן על ידי היועץ המשפטי לממשלה, שממנו עולה בבירור שהפעולות של ח"כ באסל גטאס בהחלט מהוות סיוע לארגון טרור. החומר המעודכן, לפי הסיכום עם היועמ"ש של הכנסת, יוכל לשמש לבסיס לפתיחת ההליך להדחתו של ח"כ גטאס מהכנסת".

השארת תגובה