הצע"ח: יותרו האזנות סתר בצילומי וידאו

לצד צמצום האפשרות להשתמש בהאזנות הסתר כפי שנידון השבוע בוועדת החוקה, המדינה מבקשת גם להרחיב סמכויותיה והפעם באמצעות 'צילום סתר' ■ נציגי משרד המשפטים והמשטרה תמכו. החכ"ים ונציגי לשכת עוה"ד מתנגדים ■ ח"כ סטרוק: צריך למנוע את הפגיעה בפרטיות

האזנות סתר. צילום el especiador
האזנות סתר. צילום el especiador
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

שופט, ראש הממשלה ושר הביטחון, ובמקרים דחופים גם מפכ"ל המשטרה, ראש אמ"ן וראש השב"כ, הרשאים לאשר ביצוע האזנות סתר, יהיו רשאים, להתיר גם התקנת מצלמה ברשות היחיד, לצורך האזנת סתר מצולמת באמצעות מצלמות וידאו.

כך מבקשת לקבוע הצעת חוק האזנת סתר, שנדונה היום בוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.
האזנת סתר, הינה האזנה לשיחה של אחר ללא הסכמה של אחד מבעלי השיחה, לרבות הקלטת השיחה. שיחה כוללת דיבור בטלפון אלחוטי או נייד, במכשיר קשר, בפקס, או בתקשורת בין מחשבים. יודגש, כי האזנת סתר היא האזנה לשיחה או הקלטתה בעת קיום השיחה, ולא הקשבה מאוחרת לדברים שהוקלטו קודם לכן.

מתן היתרים לביצוע האזנת סתר, אינן חלות על שיחות חסויות מכוח החוק, דהיינו שיחות בין עורך דין ללקוח; רופא-חולה; פסיכולוג-מטופל; עובד סוציאלי-מטופל; כהן דת-מתוודה. ואולם, נשיא בית המשפט המחוזי רשאי להתיר בצו האזנת סתר לשיחה חסויה בהתקיים מספר תנאים.
התיקון המוצע, מבוסס בעיקרו על דו"ח של צוות בדיקה בראשות המשנה ליועמ"ש לממשלה, הגב' לבנת משיח. הנושאים העיקרים הכלולים בהצעת החוק, הם הסדר לגבי שיחות חסויות שנקלטו בדרך אגב, מתן היתר להפקת חומר מודיעיני מתוצרי ההאזנה, מתן היתר לשימוש במידע שלא ניתן לתמלל אותו בשל צורך מיידי, הרחבת רשימת העבירות שמאפשרות להגיש בקשה להאזנה לשיחות חסויות של בעלי מקצוע ושל חברי כנסת, מתן היתר להעברת חומר האזנה לרשויות אחרות, ומתן היתר להוספת תיעוד חזותי (צילום) להאזנת סתר.
על פי חוק חסינות חבר הכנסת, חכי"ם חסינים בפני האזנת סתר. על אף האמור, רשאי שופט של בית המשפט העליון להתיר בצו האזנת סתר, אם שוכנע שיש יסוד לחשד שח"כ חשוד בעבירה ונתקיימו התנאים בעניין האזנת סתר, שבוצעה לאדם ששוחח עם ח"כ. ההצעה מבקשת להסדיר את הטיפול בשיחה חסויה שנקלטה בדרך אגב, בכך שהחומר יועבר לשופט שיאזין להקלטה או יורה על עריכת תמלול בה, ויחליט על הטיפול בחומר. בכך מוצע להשוות את ההסדר לגבי האזנות סתר של "בעלי מקצוע" להסדר להאזנת סתר של חבר כנסת, וכן להבהיר כי אין לעשות שימוש בחומר המוקלט, אלא אם כן הועבר לשופט אשר אישר את השימוש.
נציגת משרד המשפטים עו"ד רביד דקל אמרה, שההצעה מבקשת כלים מאוד מצומצמים, שתכליתם, לסייע במלחמה בפשיעה המאורגנת.
נציג לשכת עוה"ד, עו"ד מנחם רובינשטיין אמר, שההצעה מבקשת לפרוץ פרצה בחיסיון לקוח עו"ד שהיא אבן יסוד למעט הזכיות שנותרו לחשודים. זה פועל יוצא של חולשת המערכת המשטרתית תחת הכותרת של לחימה בפשע.

ח"כ אורית סטרוק סיפרה שהיא הייתה 'מואזנת' על ידי שירותי הביטחון. לדבריה, "התחושה קשה מאוד כאשר אני לא יכולה לדבר באורח חופשי עם בעלי וילדי. צריך למנוע את הפגיעה בפרטיות ובתחושה הקשה". אמרה סטרוק.
ח"כ אורי מקלב אמר "אתם נושאים את שם המלחמה בהון השחור, לשווא. כיון שניתנה הרשות למלאך להאזין, הוא אינו מבחין בין הלבנת הון לעבירת העלמת מס שולית. אנחנו צריכים לדעת, כשאנחנו מאשרים להם כלים, יעשה בהם שימוש שלא כפי שאישרנו להם".
ח"כ עדי קול שניהלה את הדיון בהצעת החוק, אמרה כי היא מבקשת להבנות את שיקול הדעת של המשטרה ושל בית המשפט, בבואם לאשר האזנות סתר. ח"כ קול תבעה מנציגי המשטרה, רשימה של עבירות בהם ניתן לוותר על ההאזנה ובאילו עבירות הם חייבים. נציג המשטרה נצ"מ אלעזר כהנא, התנגד בתוקף לקבוע סוגי עברות בהן ניתן לוותר על האזנות סתר, בטענה כי ההאזנות הם פועל יוצא של ביצוע העבירה ולא של סוג העבירה.

השארת תגובה