משרד המשפטים: 10% מהעובדים ערבים רק 3% חרדים

משרד המשפטים מפרסם דו"ח מצב מקיף ביחס להעסקה של אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם. מהדו"ח עולה כי 10.3% מעובדי המשרד הינם ערבים ורק כ-3% בלבד הינם בני המגזר החרדי • לדו"ח המלא

בניין משרד המשפטים
בניין משרד המשפטים

לקראת כנס "שותפים לדרך 2016" לעידוד העסקה שוויונית ורבגונית במשרד המשפטים, שיתקיים מחר, מפרסם משרד המשפטים דו"ח מצב מקיף ביחס להעסקה של אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם לחוק ולהחלטות הממשלה בנדון.

הנתונים המוצגים בדו"ח מלמדים על שיפור ניכר שחל בגיוון התעסוקתי במשרד המשפטים בשנה החולפת. בתוך כך, פערי השכר המגדריים בדירוגים המרכזיים במשרד נמחקו כמעט לחלוטין, שיעור המועסקים מקרב בני החברה הערבית הדרוזית והצ'רקסית עלה ביותר מאחוז והגיע לרף הקבוע בהחלטת הממשלה בנושא ומספר המועסקים מקרב יוצאי אתיופיה הוכפל.

הדו"ח גם משקף לראשונה את שיעור העובדים החרדים במשרד, העומד על 3%.  במשרד אומרים כי "מדידת הנתונים לגבי שיעור העובדים מהמגזר החרדי במשרד, נתקלה בקשיים אובייקטיביים של חוסר מידע זמין. עובד המתקבל לעבודה במשרד אינו נדרש לפרט לאיזה מגזר הוא משתייך וכפועל יוצא מכך חסר מידע סטטיסטי בנדון".

"עם זאת, מבדיקה שערך אגף ההון האנושי במשרד המשפטים, עולה הערכה כי במשרד מועסקים כ-109 עובדים אשר מגדירים את עצמם כנמנים עם המגזר החרדי, ומהווים %3 מכלל העובדים. 55 עובדים בתקן, 39 סטודנטים ו-15 מתמחים".

מדובר בדו"ח שמתפרסם במסגרת מאמציו של משרד המשפטים לקידום העסקה רבגונית. מחר אף יערוך המשרד  זו הפעם השלישית את כנס "שותפים לדרך" שיעסוק בעידוד הגיוון בתעסוקה, תוך שימת דגש על אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם והעדפה מתקנת.

 

עוד ממצאים מרכזיים מהדו"ח: במשרד המשפטים קיים רוב מוחלט של נשים, כאשר 68% מכלל העובדים הינן נשים. גם במשרות הבכירות קיים רוב נשי, כאשר 66% מכלל בעלי התפקידים הבכירים במשרד הינן נשים. בקרב העובדים והעובדות מהחברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית הנשים מהוות כ-50%.

עוד עולה, פערי השכר המגדריים בדירוגים המרכזיים במשרד עומדים על 2% בלבד לעומת פערי השכר ממוצעים של 33% בכלל המשק הישראלי. היינו, על כל שקל אחד שמרוויח עובד משרד המשפטים ממין זכר, מרוויחה עובדת 98 אג'. יש לציין כי חל שיפור מפער של 4% בדירוגי השכר המרכזיים במשרד בשנת 2015. בקרב דירוגי הפרקליטים, המוקבלים לשופטים, חוקרי מח"ש ועובדים חיוניים – משפטנים, פער השכר הינו לטובת הנשים.

בנוסף, 10.3% מעובדי המשרד הינם בני החברה הערבית, הדרוזית וצ'רקסית. בכך השיג משרד המשפטים את היעד שהציבה החלטת ההמשלה משנת 2007. מדובר בעליה של למעלה מאחוז ביחס לשנה אשתקד, אז עמד שיעורם של בני החברה הערבית במשרד על 9.2%.

כמו כן, 1.6% מעובדי המשרד הינם יוצאי אתיופיה. במשרד אומרים כי "בעקבות מדיניות ברורה ועקבית שמטרתה להביא לשיפור בהעסקת יוצאי אתיופיה במשרד ועמידה ברף הקבוע בהחלטת הממשלה בנושא, הכפיל משרד המשפטים את שיעור עובדיו שהינם יוצאי אתיופיה בשנה האחרונה".

שרת המשפטים, ח"כ איילת שקד הגיבה לממצאי הדו"ח: "כנס 'שותפים לדרך' צריך להיות דוגמה לכלל משרדי הממשלה, לדרך בה צריך לעודד אוכלוסיות שעד כה לא זכו לייצוג הולם במשרות ציבוריות. כך עשיתי כשהוריתי לתור אחר מועמדים לשפיטה מהעדה האתיופית, ואכן היום מושבעות שתי השופטות הראשונות בנות העדה, וכך עשינו גם בקידום דו"ח פלמור למיגור הגזענות".

השארת תגובה