גפני נגד יועמ"ש הכנסת: לא אדון שוב בדירה שלישית

יו"ר הכנסת פנה ליו"ר ועדת הכספים בבקשה לקיים דיון נוסף בחוק מיסוי דירה שלישית בעקבות הטענות של היועמ"ש לכנסת נגד ההליך. גפני הבהיר כי הדיון התקיים כחוק וכי הוא דוחה את עמדת היועמ"ש: "לא אקיים דיון נוסף"

ח"כ משה גפני בועדת הכספים. צילום ארכיון
ח"כ משה גפני בועדת הכספים. צילום ארכיון
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

סאגת חוק מיסוי דירה שלישית: הסערה סביב הליך החקיקה של מיסוי דירה שלישית – נמשך. אחרי שהיועמ"ש לכנסת הבהיר כי נפל פגם מהותי בהליך החקיקה, פנה יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין ליו"ר ועדת הכספים משה גפני בבקשה שיכנס שוב את ועדת הכספים, אך גפני הודיע שלא יעשה זאת.

במכתבו, כותב אדלשטיין כי "אין עוררין על כך שהליך האישור לוקה באי תקינות", ולכן הוא מבקש מגפני לכנס כבר היום שוב את הוועדה.

גפני מצידו שוחח עם אדלשטיין ועם יועמ"ש הכנסת אייל ינון, והבהיר כי  ניסה למנוע את הדיון על החוק בלילה, אך לאחר שהוחלט לקיים זאת, הוא אפשר ליועצת המשפטית לומר את דבריה ולא חלק עליה.

עם זאת אמר גפני כי הדיון התקיים במלואו, וכחוק, כאשר כל סעיף נידון, וסעיפים רבים השתנו במהלך השעות הארוכות של הדיון בחוק. גפני הדגיש כי כיו"ר הועדה – הדיון היה מלא, והיועץ המשפטי לכנסת היה צריך לומר את עמדתו קודם הדיון ולא אחריו. ומשכך הוא דוחה את עמדתו מכל וכל.

בפתח ישיבת ועדת הכספים אמר גפני: "אני לא אחדש את הדיון בחוק מיסוי דירה שלישית ואם יו"ר הכנסת מעוניין בפתיחת הדיון מחדש, שיימצא מישהו שינהל את הישיבה במקומי. הנושא היה ידוע זמן רב מראש, הוועדה קיימה דיון עקרוני בנושא והעמדות הובעו בעניין. דיברתי בעניין באריכות עם שר האוצר והוא עמד בתוקף על-כך שהחוק יידון ויאושר. היה כאן דיון של ממש לאורך שעות ואף הוכנסו בחוק שינויים משמעותיים ע"י ועדת הכספים. אולי ההליך לא היה הכי ראוי, אבל איפה היה היועץ המשפטי לכנסת ביום חמישי בלילה? מדוע הוא שלח אליי את המכתב עם חוות הדעת שלו רק במוצאי שת, יותר מיממה אחרי שהחוק אושר בוועדה. אם היו באים אליי היועץ המשפטי או יו"ר הכנסת ביום חמישי ואומרים לי אל תקיים את הדיון, לא הייתי מקיים אותו. עתה משהדיון התקיים ובאריכות עם שינויים שהוכנסו לתוכו והחוק אושר אין על מה לקיים דיון מחודש. אני חוזר על-כך שאם יחליט יו"ר הכנסת שבכל-זאת יש לקיים את הדיון מחדש, אזי הוא יצטרך למצוא מישהו שימלא את מקומי".

במקביל באופוזיציה מאיימים כי במידה ולא יתקיים דיון חוזר בנושא, הם יגישו עתירה לבג"ץ.

d3c8c90e-39ce-4ab0-897d-3cc904b73c22

השארת תגובה