המתווה שימנע פינוי אלים? תושבי עמונה יכריעו

מתווה עמונה שגובש בין שרי הבית היהודי, ראש הממשלה והיועמ"ש הוגש לתושב עמונה והם יצטרכו להכריע האם הם יקבלו את המתווה או לדחות אותו וללכת לפינוי בכוח. בפנים: המתווה המלא

עמונה (צילום: ויקיפדיה)
עמונה (צילום: ויקיפדיה)

תושבי עמונה יכריעו היום (רביעי) האם לקבל את המתווה עליו סכימו ראש הממשלה בנימין נתניהו יחד עם שרי הבית היהודי, נפתלי בנט ואיילת שקד ובהסכמת היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט.

בשעה 9:00 בבוקר התכנסו התושבים לאסיפה בה יכריעו האם לקבל את המתווה, בו אחד הסעיפים מחייב אותם להתפנות מרצון או שמא ידחו אותו, מה שיתכן יביא לפינוי בכוח ואף לאלימות.

תושבי הישוב עמונה קיבלו אתמול בערב את המתווה עליו סיכמו ראש הממשלה בנימין נתניהו, שרי הבית היהודי בנט ושקד והיועץ המשפטי לממשלה ד"ר אביחי מנדלבליט.

 

 

המתווה המלא עליו יחתמו התושבים: "פסה"ד של ביהמ"ש העליון בבג"צ 9949/08 יבוצע במלואו, ובמסגרתו יפונו כלל המבנים המצויים במתחם הקיים היום של היישוב עמונה, עד למועד שנקבע בפסה"ד, או עד למועד מאוחר יותר שייקבע ע"י ביהמ"ש העליון, באם תתקבל בבקשת הדחייה שתוגש ע"י המדינה, כאמור להלן. המדינה תפעל באופן מיידי להקמת 11 מבנים יבילים בחלקה 38, ששטחה כ-6 דונם.

"לצורך כך, חלקה זו תוקצה באופן מיידי למועצה האזורית מטה בנימין לתקופה של שנתיים, ויינתן בה היתר בנייה שתוקפו לשנתיים (במקום ההיתר הקיים שתוקפו ל 8 חודשים) מכוח צו בדבר אישור הקמה ופטור רישיון לאתרי מגורים ארעיים בעלי חשיבות אזורית (הוראת שעה) (יהודה ושומרון) (מס' 1777), התשע"ז-2016 (להלן: "צו 1777").

"לשם הכשרת השטח והצבת המבנים נדרשים כ-5 שבועות. במקביל לכך, המדינה תפעל להציב כארבעים מבנים יבילים נוספים בחלקות הסמוכות ליישוב עמונה, לתקופה של שנתיים, באותו אופן כאמור לעיל ביחס לחלקה 38. זאת, באמצעות תיקון צו 1777, כך שיתאפשר במסגרתו לממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש באיו"ש (להלן: "הממונה"), ביחס לחלקה אשר מבקשים לתת בה היתר בניה מכוח הצו, ושעיקר הבעלות בה הינו בגדר נכס נטוש, לפי הצו בדבר נכסים נטושים (רכוש הפרט) (יהודה ושומרון) (מס' 58), התשכ"ז-1967, ליטול חזקה בחלק מסוים מהשטח, ששוויו ביחס לכל שטח המקרקעין, הוא כיחס בין הזכות הבלתי מסוימת המהווה נכס נטוש לבין כלל הזכויות הבלתי מסוימות מאותו סוג באותה חלקה.

"יישום הסמכות האמורה יקודם לגבי חלקות שונות, לרבות ביחס לחלקות 28, 29, 30 ו-54. במהלך תקופת השנתיים האמורה בסעיפים (2) ו-(3), תיבחן האפשרות לאשר התיישבות ארוכת טווח בחלקות הסמוכות לעמונה. לשם כך, יושלם הליך בירור ההשגות שהוגשו. כמו כן, המדינה תפנה לבית המשפט השלום בירושלים בבקשה לפירוק שיתוף בחלקות שיימצא כי עיקר הבעלות בהן הינו בגדר נכס נטוש. לאחר שיובהר – בסיומם של תהליכים אלו – היקף השטח הנמצא בחזקת הממונה, יבחנו הגורמים המקצועיים אם ניתן מבחינה תכנונית להקים התיישבות ארוכת טווח במקום, ובהמשך לכך יבחן היועץ המשפטי לממשלה אם ניתן לאשר זאת מבחינה משפטית.

"ככל שהתהליך המפורט בסעיף זה לא יסתיים, בהכרעה כזו או אחרת, בתום תקופת השנתיים האמורה לעיל, יוארכו היתרי הבנייה וההקצאות ביחס לחלקות האמורות בסעיפים (2) ו-(3) לפרק זמן קצר נוסף, כפי שיידרש עד להשלמת התהליך.

"המדינה תבקש מבית המשפט דחייה בת 30 ימים במועד ביצוע פסק הדין. המדינה תכין פתרונות דיור זמניים לתושבי עמונה ביישוב עופרה, למקרה בו ייווצר פער בלוחות הזמנים בין יום הפינוי של היישוב עמונה לבין הצבת המבנים בחלקות האמורות בסעיפים (2) ו-(3). המדינה תפעל לכך שפער הזמנים יהיה קצר ככל הניתן.

"אנו תושבי עמונה מודיעים בזאת, וכך אף נודיע לבית המשפט, כי המתווה המתואר לעיל מקובל עלינו, וכי אנו נפנה את מתחם היישוב בדרכי שלום וללא כל עימות, ונימנע מהתנגדות לביצועו של פסק הדין, במועד שייקבע ע"י הדרג המדיני, בהתאם לפסק הדין של בית המשפט העליון בבג"ץ 9949/08; ואף אם לא ניתן יהיה לבצע את עמדת הדרג המדיני המתוארת לעיל, בחלקה או במלואה, בשל צווים שיפוטיים".

אמש ניסו בעמונה להראות עסקים כרגיל וכ-2,000 מפגינים התכנסו מול ביתו של ראש הממשלה למחות על הפינוי המסתמן. אמש, שעות ספורות טרם ההפגנה ולפני שקיבלו את המתווה שגובש לידיהם, מסרו תושבי עמונה, "שמענו שהמדינה מעוניינת בפתרון לעמונה, באופן שישאיר אותנו כאן על ההר בצורה ראויה. אמנם מוקדם לדעת האם אכן יש כאן דברים בטוחים. אנחנו למודי אכזבות מסיפורים קודמים ויודעים שרצונות לחוד ומציאות לחוד".

"הכדור כעת בידי המדינה, ואנחנו ממתינים לתשובות. במקביל, אנחנו ערים לכוחות צבא ומשטרה רבים המגיעים לגיזרה ובהכנות לוגיסטיות ומבצעיות לפינוי בטווח זמן מיידי. אנחנו מבינים ששום דבר לא סגור, ושנצטרך להיות חזקים ולדבוק באמת שלנו – כפי שהשתדלנו לעשות עד כה". את ההודעה חתמו התושבים, "שנית עמונה לא תיפול".

השארת תגובה