כך תעשו הליך 'איחוד תיקים' בהוצאה לפועל

על הליך איחוד תיקים בהוצאה לפועל, איך זה עובד ובאילו מקרים, מהם התנאים הנדרשים ולמי פונים בשעת הצורך?

שטרות כסף
שטרות כסף
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

במציאות חיינו המורכבת, אנשים רבים אשר נקלעו למציאות כלכלית מורכבת ונפתחו כנגדם תיקים בהוצאה לפועל מגישים בקשה מיוחדת לבצע איחוד תיקים – מצב בו כל התיקים מאוגדים להם יחדיו ומתנהל למעשה הליך אחד כולל במקום שורה של הליכים נפרדים בכל תיק ותיק.

בקשה לאיחוד תיקים ניתן להגיש כאשר מוגשים מספר בקשות להוצאה לפועל אשר עוסקות בעניינים כספיים, אך חשוב להבהיר לא ניתן להגיש בקשה לאיחוד תיקים במקרה ומדובר בתיקי מזונות, תיקי שטרות, או תיקים שאינם קשורים לנושאים כספיים. לכן בדרך כלל הבקשות מוגשות רק במקרה ומדובר בתיקים שקשורים לחובות כספיים לגורמים שונים, פרטיים ועסקיים, שהחייב איננו יכול לעמוד בהם.

על מנת להגיש בקשה מסודרת לביצוע איחוד תיקים בהוצאה לפועל, יש ראשית להגיש טופס 568, טופס איחוד תיקים וכן לסמן את סעיף 73 בטופס בקשה איחוד תיקים מספר 222, בנוסף יש להגיש טופס שאלון וכתב ויתור סודיות בו יש לציין את סכום ההחזר החודשי שהחייב יכול להחזיר. כמו כן יש להגיש טפסים כגון, צילום תעודת זהות, צילום רישיון רכב, צילום חשבונות חשמל וטלפון, צילום ארנונה ונסח רישום של הדירה, רשימה מפורטת של תכולת הדירה, צילום חשבונות בנק ותלושי משכורת.

נדגיש ונאמר כי לא כל בקשה לאיחוד תיקים מתקבלת ועל מנת שתתקבל, יש להגיש תצהיר שמציין את מצבו הכלכלי והמשפחתי של החייב, תצהיר על ויתור על סודיות, וכן שילם שלוש אחוז מיתרת כלל החובות בתיקים השונים וכן סכום נוסף של שלוש אחוז מיתרת החוב מדי חודש.

מתי לא תתקבל הבקשה לאיחוד תיקים?

ישנם מספר תנאים בולטים בהם רשם ההוצאה לפועל זכאי לפסול את הבקשה, בין היתר: מסירת פרטים כוזבים, אי כל גילוי כל האמת, במידה והחייב קיבל על עצמו הוצאה כספית לא הכרחית, וכן לא ביצע עדכון על פתיחת תיק נוסף וכו'.

ניתן לבטל את הצו אחרי שניתן או לשנות את התנאים שעל פיו הם התקבלו. מדובר במצבים בהם החייב מבצע סיכול לביצוע הצו כפי שהוא, אי מילוי אחד מתנאי הצו או כולם, סירוב לשתף פעולה עם הממונה, שינוי מסוים בנסיבות שחלו על מתן קבלת הצו, במידה ונפתח תיק חדש נגד החייב וכן במידה והתקבלה אחת מהסיבות לדחיית בקשה לאיחוד.

לסיכום, אם הינכם נמצאים בסיטואציה לא נעימה לפיה נפתחו נגדכם תיקים בהוצאה לפועל, אתם לא חייבים להתמודד עם כל תיק בנפרד. אתם יכולים באמצעות עורך דין מנוסה לנסות לאחד את התיקים, כך שכל הדיונים בהם ייערכו ביחד.

כשכל התיקים מאוחדים, נחסכים מכם הצורך לעסוק בכל תיק בנפרד, אתם זוכים להקלות משמעותיות מבחינת תשלום החובות לבעלי החוב השונים וכן זה מפחית מכם לחץ משמעותי בכל הקשור להתנהלות הכלכלית שלכם עד אשר תצאו מצב זה ותוכלו להתחיל בדף חדש בחייכם.

השארת תגובה