נאור לשקד: הנחת אקדח על השלחן, נפסיק ההידברות

נשיאת בית המשפט העליון שיגרה מכתב חריף לשרת המשפטים, בעקבות הצעת החוק שנועדה לאפשר בחירת שופטים ברוב רגיל: "אינו מאפשר לנו להמשיך בניסיון להגיע להסכמות". יריב לוין: "מנסה להטיל אימה תוך שימוש בכלי פסול"

אולם בית המשפט העליון (צילום בעריש פילמר)
אולם בית המשפט העליון (צילום בעריש פילמר)
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

הקרב על בית המשפט העליון: נשיאת בית המשפט השופטת מרים נאור, שיגרה היום מכתב חריף וחסר תקדים לשרת המשפטים איילת שקד, בו הודיעה על הפסקת שיתוף הפעולה בין השופטים לשקד סביב הליך בחירת שופטים חדשים, וזאת בעקבות הצעת החוק שנועדה לאפשר בחירה ברוב רגיל.

הצעת החוק של רוברט אילטוב וח"כים נוספים, נועדה לבטל את החוק הקובע כי השופטים צריכים להיבחר ברוב מיוחס, מה שנותן תמיד זכות ווטו לשלושת שופטי העליון החברים בוועדה לבחירת שופטים, כעת מבקש אילטוב לאפשר בחירה גם ברוב רגיל ובכך לנטרל את כוחם של השופטים ולבחור שופטים המקובלים על הפוליטיקאים בוועדה.

במכתבה כותבת נאור: "הנחת ההצעה בעיתוי הנוכחי מהווה בנסיבות העניין משום 'הצבת אקדח על השולחן'. משמעותה היא שאם חלק מחברי הוועדה לא יביעו הסכמה למינוי מועמדים מסוימים, באופן שאינו מאפשר את מינויים ברוב מיוחד, אזי 'כללי המשחק' הקונסטיטוציוניים ישונו כך שניתן יהיה למנותם ברוב רגיל של חברי ועדה".

"מצב דברים זה אינו מאפשר לנו, שופטי בית המשפט העליון החברים בוועדה לבחירת שופטים, להמשיך עמך במהלך של התייעצויות וניסיון מוקדם להגיע להסכמות. לא ניתן לפעול בדרך זו שעה שכללי ההכרעה עשויים להשתנות 'תוך כדי תנועה'".

היא מוסיפה: "לפיכך אני נאלצת להודיע – על דעת חבריי המשנה לנשיאה רובינשטיין והשופט ג'ובראן – כי אין בכוונתנו להמשיך עמך לעת הזו בהידברויות ובהתייעצויות מוקדמות בנוגע לגיבוש רשימת המועמדים ובנוגע להסכמות האפשריות. כל אחד מאיתנו יפעל במסגרת הוועדה לבחירת שופטים באופן ענייני ועל פי חוק.

"עוד אני מבקשת להבהיר כי אין אנו מבקשים להתערב בהליכי חקיקה של הכנסת, אף שיש בהם משום ניסיון לשנות את כללי המשחק תוך כדי המהלכים עצמם. אף אין אנו עוסקים בספקולציות על היתכנותם של הליכי החקיקה או על תבונתם. אולם ברור שכשם שהרשות המחוקקת פועלת בכל דבר ועניין כהבנתה, אף אנו – השופטים החברים בוועדה לבחירת שופטים – נפעל כל אחד לפי שיקול דעתו, והכול כמובן תוך כיבוד החוק.

מלשכת שרת המשפטים שקד נמסר: "ישיבות הוועדה לבחירת שופטים ימשיכו כסדרן. בימים הקרובים תפורסם רשימת המועמדים לבית המשפט העליון".

בעוד שקד, נשואת המכתב, העדיפה תגובה שקטה, מי שיצא להתקפה נגד נאור, הוא יריב לוין: "אי אפשר שלא להזדעזע ממכתבה הבוטה של נשיאת בית המשפט העליון, אשר ממנו עולה כי לראייתה בית המשפט איננו שייך למדינה, אלא עומד מעליה כאילו היא נחלתו הפרטית. הנשיאה מנסה להטיל אימה על שרת המשפטים, על הממשלה ועל הכנסת, תוך שימוש בכלי פסול של חרמות, בו משתמשים אויבינו כאשר הם מנסים לכפות עלינו מהלכים הפוגעים במדינת ישראל ובחוסנה.

"החלטת נשיאת בית המשפט עליון להחרים את ההתייעצויות בעניין הליכי מינוי השופטים היא הזדמנות לבצע את השינוי הנדרש בהרכב הוועדה, באופן שיוציא ממנה את השופטים החברים בה והמכתיבים את המינויים בשיטת 'חבר מביא חבר', ללא שקיפות ובאופן שנוגד את ערכי היסוד של הדמוקרטיה. אני מצפה מכל שרי הממשלה וחברי הכנסת להתייצב כאיש אחד אל מול הניסיון למנוע מנבחרי הציבור למלא את תפקידם".

השארת תגובה