"אסור על הראשל"צ להשתתף בהילולת מרן"

התנכלות? התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועץ המשפטי לממשלה: "אסור על השתתפותו של הראשון לציון בהילולה למרן הגר"ע יוסף שתערך בבית המדרש יחווה דעת ובמסע גיוס תרומות לישיבת 'חזון עובדיה' שבנשיאתו"

הראשל"צ הגר"י יוסף. צילום: עובדיה כלימי
הראשל"צ הגר"י יוסף. צילום: עובדיה כלימי

רדיפה? התנועה לאיכות השלטון פנתה היום (שלישי) במכתב ליועץ המשפטי אביחי מנדלבליט שיאסור על הראשון לציון, הגר"י יוסף, להשתתף באירוע ההתרמה המתוכנן ליום חמישי הקרוב ברדיו קול חי, ושיבהיר כי לא ייעשה כל שימוש בשמו ובמעמדו לשם מגבית תרומות לישיבה, זאת, נוכח האיסור על נטילת חלק באירוע התרמה על ידי עובד מדינה. במקביל, מבקשת התנועה מהיועמ"ש להנחות את הרב הראשי לישראל להימנע מהשתתפותו באירוע לזכר מרן הגר"ע שיערך בבית המדרש יחווה דעת. 

במכתב טוענת התנועה כי הראשון לציון עתיד להשתתף באופן פעיל בערב לגיוס תרומות לטובת ישיבתו, "ישיבת חזון עובדיה". בין היתר מביאה התנועה לראיה הקלטה, בה נשמע אחיו של הראשל"צ אומר את הדברים הבאים: "הגאון, הרב יצחק, שיהיה ראש הישיבה, והוא שימש כראש הישיבה 'חזון עובדיה' במשך הרבה שנים והעמיד שמה תלמידים הרבה. ואבי מורי הרגיש שהישיבה הזאת שייכת לו, ממש כך. הוא היה בא לשמה באופן קבוע, שיעורים שיעורים, מוסר שמה שיעורים, מתעניין כל הזמן. פונה לנדיבים שיתרמו לישיבה. היה אכפת לו מהישיבה הזו יותר מכל דבר אחר".

"עכשיו רבותי, אם אנחנו רוצים לעשות לו נחת רוח, אז אנחנו צריכים להחזיק את הישיבה הזו. מאז שאחי, הגאון הראשון לציון, נכנס לתפקידו, הוא לא יכול יותר להסתובב ולגייס כספים, אפילו פה הוא לא יכול לדבר איתכם על זה. אני ברוך השם משוחרר, אין לי שום עול, אני יכול לדבר, ואני אומר חד משמעית רבותי, בעזרת השם ביום חמישי יעשו יום התרמה ברדיו 'קול-חי'. יום התרמה. אני מבקש מכולם לתרום. זה חשוב מאוד מאוד. כל אחד, שיגיד לעילוי נשמת רבנו עובדיה יוסף בן גורג'יה, ויתרום. כל אחד כמה שהוא יכול. אם בהוראת קבע, אם בתרומה חד פעמית. העשיר ירבה והדל לא ימעיט. כך בעזרת השם, בזה אנחנו נעשה לו נחת רוח. אז שוב אני חוזר, יום חמישי, מצד אחד כולם מהבוקר בעזרת השם יבואו ללמוד איתנו תורה בבית המדרש 'יחווה דעת', יהיה מהבוקר שיעורים. בכוונה אני שמתי את אחי, הגאון הגדול הראשון לציון, שיהיה הראשון, למה? כי אני רוצה שזה יתחיל בגדול. יתחיל בגדול. כבר בהתחלה שיהיו בעזרת השם ציבור גדול ואנחנו נשב ונלמד תורה. הוא יישב בשמיים וישקיף ויראה ויברך אותנו בכל הברכות שבתורה. זכותו תעמוד לנו. זכותו תגן עלינו. אמן כן יהיה רצון. נגיד קדיש ביחד, כן?".

במכתב טוענת התנועה "כי מתשדירי שירות שמשודרים ללא הרף ברדיו "קול-חי", עולה כי מתוכנן אירוע משמעותי ביום חמישי הקרוב". לדבריהם, " ככל שיש אמת בדברים אלו, הרי שהמדובר בתרומה ומגבית אסורה על ידי עובד מדינה, בניגוד לכאורה לסעיף 5 לחוק שירות המדינה ובניגוד לכללי האתיקה לדיינים".

במכתב פורטת התנועה לאיכות השלטון את הגדרתו של הראשל"צ כעובד מדינה ואת האיסורים החלים עליה," יודגש, כי באשר למעמדו של הרב הראשי לישראל כעובד מדינה לעניין דנן, הרי שסוגיה זו נידונה לא מעט בפסיקות המשפטיות. לשם קביעה בעניין זה בנסיבות אלו, יש להסתכל ראשית על תכלית האיסור, ובענייננו – מניעת ניצול מעמד ושררה שהוענקו לאדם מן הציבור, לפי חוק, לשם קידום ענייניו האישיים. ברי כי תכלית זו חלה על כל משרת ציבור אשר יהא, קל וחומר אדם רם מעמד כרב הראשי לישראל. לכן, למצער מבחינה תכליתית, דומה כי המחוקק ראה לנכון להחיל סעיף זה על הרבנים הראשיים לישראל".

"שנית, סעיף 5 לחוק, להבדיל מסעיפיו הראשונים של החוק, חל על כלל עובדי המדינה, ללא סייג. וכך, בעוד סעיפיו הראשונים של החוק, אשר עוסקים באיסור על השתתפות בתעמולה פוליטית, חלים אך ורק על עובדי מדינה שהממשלה החליטה להחיל עליהם באופן מפורש, הרי שסעיף דנן חל על כלל עובדי המדינה – במובן הרחב של המונח, ומכך למדים אנו על מעמדו הרב ועל חומרת האיסור שקבע המחוקק. ודוק, באשר לאיסור על קיום תעמולה, קבעה הממשלה כי הוראה זו תחול אף על דיינים ורבנים. לכן, ברי כי מתוך קל וחומר, סעיף 5 לחוק חל גם על הרבנים הראשיים לישראל.

ואם לא די בכך, שלישית, הרי שאדוני הרב הראשי מכהן במקביל כנשיא בית הדין הרבני הגדול, ולמעשה כדיין שעליו חלים כללי האתיקה לדיינים. בין היתר, נקבע בסעיף 28(א) לכללי האתיקה לדיינים, כי "דיין יהא רשאי לכהן, על פי היתר, כחבר בגופים ציבוריים של מוסדות חינוך, כגון נשיאות של ישיבה […]. אולם, אין הוא יכול להשתתף בגוף המנהל בפועל של המוסד הציבורי בו הוא מכהן, לרבות ניהול כספי […]. ולמען הסר ספק, קובע סעיף 28(ב) כי "דיין לא יעסוק בגיוס כספים למען מוסד כלשהו". על כן, אף מכללים אלו עולה בבירור, כי אל לרב הראשי לישראל לעסוק – במישרין או בעקיפין – בגיוס כספים, וזאת גם מתוקף תפקידו כדיין במדינת ישראל".

לסיכום כותבת התנועה ליועמ"ש,  "מכל האמור עולה, כי ככל שיש אמת במידע שנתקבל במשרדינו, לפיו אדוני הרב הראשי לישראל הינו "הרוח החיה" מאחורי ישיבת "חזון עובדיה" וכי עתיד הוא להשתתף, בדרך זו או אחרת, במגבית לטובת הישיבה – הרי שסבורים אנו שהדבר עומד בניגוד לדין. לפיכך, ככל שהדברים נכונים, קוראים אנו לאדוני הרב הראשי לישראל לבטל את השתתפותו באירוע המתוכנן ליום חמישי הקרוב ויבהיר הבהר היטב כי לא ייעשה כל שימוש בשמו ובמעמדו לשם מגבית תרומות לישיבה, וזאת נוכח האיסור על נטילת חלק באירוע התרמה על ידי עובד מדינה, וביתר שאת כשעסקינן בעובד מדינה כה רם-מעלה. אין זה ראוי שמשרת ציבור יפעל לגיוס תרומות עבור ארגון פרטי זה או אחרכן נבקש מאדוני היועץ המשפטי לממשלה להנחות את הרב הראשי לישראל להימנע מהשתתפותו באירוע האמור, וזאת מן הטעמים המפורטים במכתבנו זה".

השארת תגובה