תיעוד: מסכת ראש השנה השייכת למייסד הדף היומי

דף של ספינה, תיעוד היסטורי במכירה פומבית מיוחדת מבית "קדם"; מסכת ראש השנה השייכת להגר"מ שפירא זצ"ל מלובלין, מייסד הדף היומי, במהדורה הראשונה שהודפסה במיוחד ללומדי הדף היומי

מהר"ם שפירא מלובלין
מהר"ם שפירא מלובלין

בית המכירות הפומביות היוקרתי – קדם, מעמיד למכירה תיעוד היסטורי ונדיר, מסכת ראש השנה – פיעטרקוב תרפ"ה, המהדורה הראשונה שנדפסה במיוחד ללומדי "הדף היומי" – העותק של רבי מאיר שפירא מלובלין מחולל ה"דף היומי" עם חתימת ידו.

בדף הכריכה הפנימי בגמרא נכתב בכתי"ק "שייך לי הק' מאיר שפירא אב"ד פיעטרקוב ומצורף חתימתו וחותמת "בית עקד ספרים" של ישיבת חכמי לובלין. כמו"כ, בעמוד 41 תיקון מילה בכת"י ככל הנראה של המהר"ם שפירא זצ"ל.

גמרא נדירה זו היא ממהדורה מיוחדת שנדפסה עבור המחזור הראשון של לומדי "הדף היומי", בפרומט קטן שמתאים לנשיאה בדרכים, ובחלוקה של כל דף גמרא לארבעה עמודים. פירוש המהרש"א נדפס על הדף (בשוליים). הגמרא לא נדפסה כחלק מסט, והיא הגמרא הראשונה שנדפסה במיוחד עבור לומדי "הדף היומי".

מעבר לעמוד השער נדפס "לוח לסדר הלימוד הדף היומי העולמי", עם הקדמה "מודעה רבא" המפרטת את תועלת הלוח: "כפי שנתיסד במועצת רוב האדמו"רים והרבנים שיחי' בהכנסיה הגדולה בווין ביום ד'-י' אלול תרפ"ג, עפ"י עצת הרב הגאון המפורסם ר' מאיר שפירא שליט"א אב"ד דפה פיעטרקוב והגליל (ציר סיים הפולני) – שישתתפו כל איש ואיש בהלימוד הדף היומי העולמי, וב"ה קיימו וקבלו עליהם לחק ולשיעור קבוע שכמעט כל אחד מאב"י מצא חוב על עצמו להשתתף במצווה הגדולה הזו".

בהמשך מבאר המו"ל את תועלת הלוח: החנווני העוסק במסחר הטרוד בפרנסתו ובדאגתיו שמתוך זה ישכח ללמוד הדף היומי ואח"ז בשעה פנוי כשירצה לשלם חובתו אשר דילג, אבל מרוב הטירדה ישכחנו מלזכור איזה דף שייך ליום שאומד בו.. ואח"ז כשנעשה לבע"ח גדול בכמה דפים יתייאש לגמרי מלפרוע חובו". לטובת סוחרים – לאלה שקשה להם ללמוד דף שלם בפעם אחת מאפס הפנאי.. ורצונם לחלק לשיעורים במשך היום, לכן הדפסנו כל דף לד/ עמודים קטנים. – גודל זה מתאים גם: "לטובת הנוסעים, בעדת אלו הנוסעים בדרך ותשוקתם לקיים ובלכתך בדרך וגם לגמור הדף היומי"

הכרך הנדיר עומד למכירה כאמור, במשרדי "קדם" בית מכירות פומביות בע"מ ברחוב המלך ג'ורג' 58 ירושלים בניין היכל שלמה, יחד עם עוד מאות פריטים יהודיים היסטוריים שיוצגו ביום מכירות מיוחד ביום שלישי י"ד חשוון החל מהשעה 5 אחה"צ.

השארת תגובה