מועצת חכמי התורה: בימינו אסורה 'היתר מכירה'

הפשרת היחסים בין ש"ס לדגל התורה, שהתבטאה השבוע בהזמנת נשיא מועצת החכמים הגר"ש כהן לכינוס וועד הישיבות בבית הגראי"ל שטיינמן, מקבלת תפנית נוספת, עם פרסום מכתב המועצה בעיתון הבית של דגל התורה, אודות איסור טוטאלי בשימוש ב'היתר המכירה'

הגר''ש כהן עם הגראי''ל שטיינמן בכינוס וועד הישיבות. צילום שוקי לרר / אלי קובין
הגר''ש כהן עם הגראי''ל שטיינמן בכינוס וועד הישיבות. צילום שוקי לרר / אלי קובין
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

לאחר שנים רבות, שבו לא הייתה כל דריסת רגל וביטוי למועצת חכמי התורה או למפלגת ש"ס בעיתון 'יתד נאמן', הבוקר חידוש מרענן: העיתון מפרסם את מכתבה של מועצת החכמים היוצאת חוצץ נגד היתר המכירה, מה שאולי מהווה סנונית להידוק היחסים בין סיעת דגל התורה לש"ס.

כזכור, לפני יומיים בכינוס של ועד הישיבות בבית הגראי"ל שטיינמן, הוזמן הגר"ש כהן לכינוס והתקבל בכבוד גדול כאשר הושב ליד הגראי"ל. הגר"ש היה היחידי בכינוס, שאיננו חבר בוועד הישיבות, מה שמוכיח על הקרבה המדוברת.

לאחרונה, נוצר פולמוס נרחב, האם הגר"ע יוסף זצ"ל פסק שמותר לסמוך על היתר מכירה גם לכתחילה או דווקא בדיעבד, והאם ההיתר ניתן לאותה שנה בלבד שבה נשאל, או שמדובר בהיתר גורף שתוקפו גם לשנים הבאות.

במכתב עליו חתומים נשיא מועצת חכמי התורה של ש"ס חכם שלום כהן, הגר"ש בעדני, הגר"מ צדקה, הגרב"צ מוצפי והגרי"ח סופר, נקבע כי ההוראה הייתה חד פעמית ואין להקיש ממנה על הדורות והשנים הבאות.

תחת הכותרת "על משמר קדושת השביעית" נכתב: "גם כל הרבנים שהתירו עד היום, לא התירו לשמיטה הבאה. לכן אין לסמוך על היתר המכירה וצריך להשבית את הקרקע ולא לעשות שום עבודה בשביעית. ואין לקנות את הגידולים ממי שגידל בקרקע ארץ ישראל בשביעית, אף אם מכר לגוי". נכתב במכתב.

חרף האמור, מקורבים לגר"ש כהן ולגר"מ צדקה מכחישים בשיחה ל'קול ברמה' את האותנטיות של המכתב המתפרסם ב'יתד' וטוענים כי הרבנים לא חתמו עליו.

השארת תגובה