כשפרס התפלל ביום כיפור עם הגר"ע ונדהם: "הוא בוכה?"

מאות מתפללים מרחבי הארץ השתתפו בסליחות ביחווה דעת • ראש הישיבה הגר"ש כהן קרא לציבור לקבוע עיתים לתור, הראשון לציון קרא להתחזק בכבוד בבין אדם לחברו והגר"ד יוסף עורר את הציבור לאימת הדין • וגם: תפילת יום הכיפורים של פרס אצל מרן הגר"ע

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

מאות משתתפים מרחבי הארץ השתתפו אמש (שני) בעצרת התעוררות שנערכה ע"י תנועת אל המעיין בהיכל ביהמ"ד יחווה דעת בהשתתפותם של נשיא מועצת חכמי התורה מרן ראש הישיבה הגר"ש כהן, הראשל"צ הגר"י יוסף וחבר מועצת חכמי התורה הגר"ד יוסף.

חבר מועצת חכמי התורה וראש ביהמ"ד הגר"ד יוסף עורר בדבריו את הציבור מאימת יום הדין וסיפר על תפילת יום הכיפורים של אביו מרן זיע"א: "אני זוכר בשנת תשמ"ה ראש הממשלה היה אז שמעון פרס ה' ישלח לו רפואה שלמה .הבית שלו היה קרוב לבית הכנסת של אבי מורי זצוק"ל. כחמש דקות הליכה. בערב יום כיפור הוא צלצל לאבי מורי וביקש לבוא להתפלל איתו ביום כיפור. מור אבי אמר לו בסדר , השליח ציבור היה אבי מורי בעצמו, היה לו קול נעים מאד עם הרבה תחנונים, ואז מרן התפלל ואחרי העמידה נוהגים לומר כמה פסוקים ואח"כ אומרים סליחות אז כשהתחילו את הסליחות מרן בכה ובכה, ממש מירר בבכי. שמעון פרס הסתכל ואמר לי זה לא יאומן. באמת הוא בוכה? רבש"ע מה הוא כבר עשה?. עניתי לו אדרבה ואדרבה ככל שבן אדם גדול יותר הוא מבין מה זה עומק הדין כמה צריך לפחד מהמשפט של הקב"ה.

הגר"ד הוסיף כי בעת פטירת אמו ע"ה אשת מרן זצוק"ל. מרן היה יושב ובוכה ודיברנו איתו על כך אמר לנו מרן 'היא עכשיו עומדת בפני דין בפני משפט אצל הקב"ה איזה פחד איך לא אבכה'. זה גדולי ישראל הם ידעו מה זה יום הדין. כמה אנחנו צריכים להתעורר ולפחד מאימת הדין הנורא". סיים הגר"ד והודה למנכ"ל אל המעיין הרב משה אילוז על ארגון העצרת.

בדברים שנשא מרן הגר"ש כהן עורר את הציבור לקראת יום הדין וקרא לבעלי הבתים להקפיד לקבוע עיתים לתורה, "הקב"ה ריחם עלינו ונתן לנו חודש שלם להתכונן ליום הדין. אצל הנשר כתוב "כנשר יער קינו" . לפני שהנשר מגיע לקן שלו הוא מזעזע קצת את העצים מסביב לרמוז לגוזלים שלו שהוא מגיע ושלא יבהלו פתאום כשיראו אותו. כך הקב"ה נתן לנו את חודש אלול כדי שנתעורר לפני יום הדין. הדרך היחידה להתקרב להקב"ה זה ע"י התורה".

"גם בעלי בתים שעובדים מוכרחים לקבוע עיתים לתורה,לא צריך לחכות לעצרת להתעורר. כל אחד צריך להתעורר מעצמו לקראת יום הדין". סיים מרן הגר"ש.

הראשל"צ הגר"י יוסף עורר את הציבור על מעלת זיכוי הרבים : "אחד מהדברים שגורם לאדם לזכות ביום הדין זה אם רבים צריכים לו, זיכוי הרבים. אם אדם מחזק את הציבור בדרשות או רושם ילדים לתלמודי תורה ולישיבות אז רבים צריכים אותו ומרחמים עליו בדין. גם אם הוא לא ראוי . בזכות הרבים יזכה לחיים.

הראש"ל אף קרא לציבור להקפיד האחד בכבודו של חבירו, "עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכיפורים מכפר, כל אדם יבקש סליחה מחבירו. המנהג שלנו לפני כל נדרי שהשליח ציבור אומר תמחלו זה לזה והציבור אומר מחלנו, זה עוזר רק בספקות אבל אם אתה יודע בבירור שמישהו נפגע ממך חובה עליך לבקש ממנו סליחה וע"י כך נזכה להחתם לחיים טובים. סיים הראש"ל

בסיום נערכה קבלת עול מלכות שמיים כשמשם המשיכו הציבור לאמירת הסליחות ברחבת הכותל באוטובסים שאורגנו ע"י אל המעיין.

השארת תגובה