אישום: השכיר 5 דירות ו-12 מחסנים בלי לשלם מס

הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד ישראל רייך, אברך ירושלמי, שבמהלך השנים האחרונות, השכיר 5 דירות ועוד 12 יחידות דיור ומחסנים בערים החרדיות, זאת מבלי לדווח לרשויות המס. כתב אישום מפרט סדרת תרגילים שעשה הנאשם

רשות-המסים-בישראל
רשות-המסים-בישראל
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

החוליה הכלכלית בפרקליטות מחוז ירושלים, באמצעות עו"ד דן בהט, הגישה לבית משפט השלום בעיר כתב אישום נגד ישראל רייך, בן 36 מירושלים, בגין עבירות מרמה לפקודת מס הכנסה ולחוק מיסוי מקרקעין וכן עבירות נוספות. הנאשם, אברך חרדי, רכש והשכיר חמש דירות ושנים עשר יחידות מחסנים – במודיעין עילית, ירושלים, לוד ובקרית גת מבלי לדווח לרשויות המס.

על פי כתב האישום, בין השנים 2003-2011 נהג ישראל רייך לקנות נכסים ודירות ולהשכירם. את חלק מהדירות פיצל למספר יחידות על מנת להשכירן למספר גדול יותר של שוכרים. הנאשם לא דיווח לרשות המסים על הכנסותיו מהשכרת נכסים בשיעור של 1,360,000 ₪, ולא שילם מס בגין הכנסות אלו. החקירה נוהלה על ידי פקיד שומה חקירות ירושלים והדרום.

מתחילת 2006 ועד אשר נחקר על ידי חוקרי רשות המסים בתאריך 9.7.15 השכיר הנאשם את הנכסים, וקיבל כדמי שכירות תקבולים בסכום של 1,360,000 ₪ לכל הפחות. במהלך השכרת הנכסים כאמור, וקבלת התקבולים, לא דיווח על קבלת הכספים, ולא שילם את המסים הנובעים מהפעילות, על אף שתקבולים אלה חייבים בדיווח ובתשלום מס.

בתאריך 15.6.14 נדרש הנאשם על ידי רשות המסים למלא דיווח אודות פרטיו האישיים והצהרה על מקורות הכנסתו, כולל פירוט מלוא נכסי המקרקעין שבבעלותו. הנאשם לא הגיש דוח כנדרש.

בתאריך 7.7.15 זומן הנאשם לחקירה על ידי חוקרי רשות המסים. הנאשם, אשר הבין כי הוא נדרש להתייצב לחקירה בשל אי דיווח על הכנסותיו, לא התייצב לחקירה במועד, דאג כי רואת חשבון מטעמו תגיש בדחיפות טופס דיווח עבורו, ושלח חבר לשלם עבורו מס בשיעור 100,000 ₪. סכום מס זה שולם על פי הערכתו של הנאשם בלבד, שכן לא הגיש דו"חות על הכנסותיו.

בהמשך היום התייצב הנאשם לחקירה, וזאת רק לאחר שחברו שילם את המס אותו ביקש ממנו הנאשם לשלם, ולאחר שחוקרי רשות המסים פנו אליו מספר פעמים נוספות על מנת שיתייצב לחקירה.

השארת תגובה