הותרו לפרסום פרטי חקירת "הבנק השוויצרי"

רשות המסים מנהלת חקירה כנגד ישראלים המחזיקים חשבונות בנק לא מדווחים בבנק UBS בשוויץ בהיקף של מאות מיליוני יורו ■ בחשודים- בעלי רשת מרפאות הרשומות במקלטי מס, כשהניהול והשליטה מתבצעים מישראל

בנק UBS. צילום: Martin Abegglen
בנק UBS. צילום: Martin Abegglen

רשות המסים, מנהלת מזה תקופה ארוכה חקירה סמויה ומסועפת בפרשה של חשבונות בנק המוחזקים על ידי ישראלים בבנקים שוויצרים. ממידע ומרשימות שהתקבלו ברשות עולה שבנקים גדולים בשוויץ מנהלים חשבונות של אלפי ישראלים בהיקף המסתכם במאות מיליוני יורו. על פי החשד, רובם המכריע של הכספים המוחזקים בחשבונות, אינם מדווחים לרשות המסים. החקירה בפרשה נמשכת בימים אלה וצפויים מעצרים נוספים.

עד כה נעצרו במסגרת החקירה בפרשה 14 חשודים ובהם יועץ השקעות בכיר בבנק השוויצרי UBS, שניים עשר ישראלים המחזיקים חשבונות בבנק ובהם גם שני חשודים בעלי רשת המונה עשרות מרפאות בחו"ל שהיקף פעילותן עומד על ארבעים מיליוני יורו והרשומות במקלטי מס, תוך הסתרת הניהול והשליטה המתבצעים מישראל ושניהלו בעבר את מרפאות קליניקה און בישראל והעתיקו את פעילותם לחו"ל. בין החשודים בפרשה גם החשב של רשת המרפאות בחו"ל.

החקירה מנוהלת על ידי משרד פקיד שומה חקירות חיפה והצפון בליווי של פרקליטות מיסוי וכלכלה ת"א ובסיוע של יחידת מודיעין מסווגת ברשות המסים להתמודדות עם פשיעה חמורה.

ביום 26 ליוני 2014 נעצר בתל אביב יועץ ההשקעות הבכיר בבנק UBS בשוויץ המטפל ישירות בחשבונות בנק של ישראלים. כפי שעלה מהחקירה, במסגרת תפקידו הוא מגיע לישראל למפגשים חשאים עם לקוחות שנמנעים מהעברת הוראות ומסמכים לבנק בטלפון, במייל ובפקס מחשש לחשיפת היותם בעלי חשבונות בבנק UBS  שוויץ. יום קודם למעצרו, הוא הגיע לארץ ולמחרת ניפגש עם לקוחות ישראלים בליווי עובד בכיר (ראש צוות) מ-UBS  שוויץ. הפגישות נערכו תחת מעקב חשאי של חוקרי רשות המסים. בין יתר המפגשים, נועדו השניים, במלון פאר בתל אביב, עם אחד מבעלי רשת המרפאות. בסיום הפגישה שהתנהלה תחת עינם הפקוחה של חוקרי רשות המסים, נעצרו כל משתתפיה.

בסמוך למעצר של משתתפי הפגישה, נערכו במסגרת החקירה חיפושים בחדר המלון של יועץ ההשקעות הבכיר בבנק UBS  בשוויץ, במשרדים של נציגות הבנק בישראל ובאתרים נוספים. במהלך החיפושים נמצאו בכליו של יועץ ההשקעות הבכיר רשימות של מאות ישראלים המחזיקים בחשבונות בנק בלתי מדווחים בשוויץ, שהוא אחראי ישירות על הטיפול בהם, בכך על פי החשד, הוא סייע ללקוחותיו במזיד ובכוונה להשתמט מדיווח ומתשלום מס.

במסגרת תפקידו מנהל יועץ ההשקעות הבכיר את חשבונות הבנק של בעלי רשת המרפאות, הפעילות בחו"ל כוללת שליטה בתאגידים המנהלים כ- 60 מרפאות באירופה המזרחית והמאוגדים בחברות זרות הרשומות במקלטי מס בפנמה ובאיי הבתולה הבריטיים ((BVI, תוך הסתרת הניהול והשליטה שמתבצעים מישראל.

רווחי הפעילות של המרפאות הועברו כולם לבעלי המרפאות והופקדו בחשבונות בנק סודיים שלהם בבנק UBS בשוויץ ועל פי החשד, לא דווחו לרשויות המס בישראל. כפי שנטען בבקשות למעצרם שהוגשו לבית המשפט, מהראיות עולה כי במהלך השנים 2014-2009 ניהל יועץ ההשקעות הבכיר עבור בעלי הרשת חשבונות בנק מוסווים בהם נצברו 15,000,000 יורו, שהושמטו ולא דווחו לפקיד השומה.

במסגרת החקירה נחקר ונעצר רו"ח ששימש כחשב הקבוצה והפעיל את מבנה האחזקות שנרשם תחת תאגיד הולנדי, הרשום בנאמנות, מתוך מטרה להסוות את הפעילות של הקבוצה בחו"ל שעמדה על היקף של כ- 40,000,000 יורו בשנה. פעילות זו, כאמור, אינה מדווחת בישראל ולפיכך על פי החשד, לא כוללת תשלום מסים כמתחייב בחוק.

בחיפושים שנערכו בבתיהם של בעלי הרשת נמצא סך של כ- 500,000$ במזומן, כמו כן נמצאו בחיפושים בכספות נסתרות בביתו של אחד מבעלי הרשת חותמות של החברות הזרות ששולטות במרפאות באירופה המזרחית.

בימים אלה מנהלת רשות המסים חקירה בעניינם של לקוחות נוספים, שפרטיהם נחשפו ברשימות שנמצאו בכליו של יועץ ההשקעות הבכיר וברשימות נוספות שנאספו בפעילות מודיעינית ענפה של הרשות.

במסגרת זו נחקרו ושוחררו בערבות בחודשים האחרונים עשרה חשודים נוספים ובהם:

בעל משרד עורכי דין מתל אביב, שעל פי החשד הסתיר את קיומו של חשבון בבנקUBS  שיתרתו עומדת היום על מיליון דולר, תוך הסתרת קיום החשבון בהצהרות ההון שהגיש וזאת במזיד ובכוונה להתחמק ממס.

מנהל ובעל שליטה בחברה, תושב צורן, המחזיק בחשבון בבנק UBS  בשוויץ סך של 750 אלף פרנק שוויצרי בלתי מדווחים. מהחיפוש בביתו עלה כי הוא רכש מהכספים שהחזיק בחו"ל דירה באנגליה שגם על קיומה לא דיווח. תושב צורן נוסף, המחזיק בחשבונות בנק בלתי מדווחים בשני בנקים בשוויץ בהיקף של מיליון יורו, שכירה תושבת תל אביב המחזיקה מזה 12 שנה בבנק  UBSחשבון בלתי מדווח שיתרתו נכון להיום עומדת על מיליון דולר, תושבת שדה יעקב, המחזיקה כעשר שנים חשבון בבנקUBS  שיתרתו נכון להיום עומדת על 800 אלף דולר, תושבת תל אביב נוספת המחזיקה חשבון בלתי מדווח בבנק בחמש השנים האחרונות ושיתרתו עומדת היום על חצי מיליון דולר ותושב הרצליה המחזיק בבנקUBS  חשבון בלתי מדווח שיתרתו 764 אלף פרנק שווייצרי, החשוד שהסתיר את החשבון והשמיט את ההכנסות שנבעו ממנו בכוונה להתחמק ממס.

חשוד נוסף בפרשה מהנדס ובעל שליטה בחברת תשתיות מים, אנרגיה וחקלאות, שנעצר בחשד שהחזיק בחשבון בבנק UBS ובבנק ברקליס בלונדון סכום של מיליון דולר בלתי מדווחים וכן שהפיק הכנסות בסכום של מיליון וחצי דולר מתיווך בעסקאות בחו"ל והשמיט את ההכנסות הללו מהדוחות שהגיש לפקיד השומה.

השופטת קנטור הודיעה כי ההחלטה ביחס לשמות המעורבים תתקבל בהמשך.

השארת תגובה