שר העבודה: נוטה שלא לאשר את כל העבודות בשבת

שר העבודה והרווחה נוטה שלא לאשר את כל 20 העבודות שנדחו משבת שעברה ואנשי הרכבת מעוניינים לבצע בשבת הקרובה, כך עולה מהישיבה המשותפת לרכבת ישראל משרד העבודה ומשרד התחבורה • "מה שדחוף יאושר, מה שלא ייבחן נקודתית"

ח"כ חיים כץ. ככה מתלבשים חיים!
ח"כ חיים כץ. ככה מתלבשים חיים!
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

משבר עבודות הרכב בשבת: הישיבה המקצועית בין רכבת ישראל ומשרדי התחבורה והעבודה הסתיימה בשעות הערב (שלישי), ולפי הדיווחים, שר העבודה והרווחה חיים כץ, נוטה שלא לאשר את כל עבודות הרכבת בשבת.

בישיבה דנו ב-20 עבודות הרכבת שנדחו משבת שעברה, ובעוד מספר עבודות שתוכננו לשבתות בקרובות. לפי דיווחים, השר חיים כץ לא נוטה לאשר את כל העבודות, אך ככל הנראה יאשר את שלושת העבודות שנדחו מהשבוע האחרון. מהמשרד נמסר שמה שנחוץ ודחוף יאושר, ומה שלא דחוף ייבחן נקודתית. ברכבת סירבו להתייחס.

מוקדם יותר היום, הוציא בית המשפט צו ביניים שאוסר על ראש הממשלה בנימין נתניהו להפסיק את עבודות הרכבת בשבת. צו הביניים כתבו שופטי בית המשפט:  "שלא להידרש לכל הוראה בנוגע לעבודות התשתית והתחזוקה של הרכבת אשר ניתנו לה על ידי ראש הממשלה וזאת עד להכרעה סופית בעתירה".

כזכור, טרם צו הביניים ענתה המדינה שראש הממשלה לא ביטל כלל את העבודות בשבת. "ההיתר לא בוטל או הותלה והינו בתוקף, ומשכך רשאית רכבת ישראל לעשות בו שימוש כל עוד לא הותלה או בוטל", נכתב.

עם זאת, בתשובת רכבת ישראל לעתירה נראה שאכן העבודות בוטלו, וראש הממשלה עשה זאת ללא היתרים. "במהלך השבוע שקדם לסוף השבוע האמור, נעשו פניות לרכבת ישראל על ידי ראש הסגל במשרד ראש-הממשלה וכן התקיימו פגישות בהשתתפות מנכ"ל רכבת ישראל, במסגרתן הובהר כי העבודות נשוא היתרי ההעסקה חיוניים לביצוע בסוף השבוע וכי בכוונת רכבת ישראל לבצען כמתוכנן", נכתב בתגובת הרכבת.

"דא עקא, ביום שישי האחרון, לאחר שצוותי הרכבת החלו לפעול לביצוען של העבודות החיוניות ובסמוך לכניסת השבת, נמסרה למנכ"ל הרכבת הודעה טלפונית ולפיה הגורמים המוסמכים השעו את תוקפם של היתרי ההעסקה למשך 72 שעות ועל-כן, על רכבת ישראל להפסיק באופן מיידי את ביצוע העבודות החיוניות. לאור הודעה זו, נאלץ מנכ"ל הרכבת לתת הוראה להפסקת העבודות החיוניות באופן מיידי, תוך שנגרמו, אגב כך, לרכבת ישראל נזקים כבדים, שלא ניתן בעת הזו לאומדם במלואם".

כאמור, כעת מי שבסמכותו לקבוע על הפסקת העבודות הוא שר העבודה חיים כץ, שככל הנראה לא יאשר את כל עבדות הרכבת.

השארת תגובה